Regjeringen vil ikke se på saken før det foreligger en rettskraftig dom

For ett år siden slo justisministeren fast at politiet skulle granskes. Nå har departementet ombestemt seg.

 

I kjølvannet av at den tidligere politimannen Eirik Jensen i september i fjor ble dømt til 21 års fengsel, tok daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) initiativ til en ekstern og uavhengig gransking. Amundsens begrunnelse var at tilliten til politiet var svekket som følge av Jensen-saken.
Gjennomgangen skulle gjøres uavhengig av skyldspørsmål og rettssakens endelige utfall. Nå har departementet snudd og besluttet at de ikke vil se på saken før det foreligger en rettskraftig dom, melder NRK.
Saken starter tirsdag og en avgjørelse i lagmannsretten er ventet i februar neste år. Dersom deler av saken også tas inn til behandling i Høyesterett, kan utsettelsen blir mer omfattende.
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) ønsker ikke å kommentere utsettelsen. Kommunikasjonsavdelingen i departementet opplyser at årsaken til at de har snudd er at de ikke ønsker å påvirke ankesaken som starter tirsdag.

NTB