Regjeringen vil ikke lovfeste «barnas verneombud»

Regjeringen roser ideen om barnas verneombud, men vil ikke lovfeste at alle barnehager skal ha et slikt ombud for å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn.

Av Dagsavisen i går gikk det fram at Private Barnehagers Landsforbund nå innfører barnas verneombud i alle de 1.920 barnehagene som er tilkyttet PBL.

– Ordningen med verneombud som PBL etablerer i samarbeid med Stine Sofies stiftelse, høres ut som et flott initiativ som bidrar til at et viktig tema får systematisk oppmerksomhet. Samtidig kan vi ikke lovfeste alle nye forslag, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) i Kunnskapsdepartementet.

– Jeg er bekymret for at ordningen kan bli sårbar ved høy turnover, sykdom eller annet fravær. Det er viktig at et slikt verneombud ikke blir en sovepute for det øvrige personalet, men at hele personalgruppen er klar over sitt ansvar om varslingsplikt til barnevernet og plikt til å avverge ved mistanke om alvorlig kriminalitet. Dette er et lederansvar og et eieransvar som jeg forventer at barnehagesektoren ivaretar på best mulig måte, fortsetter hun.

Meldt fra til politiet

Det er en ny undersøkelse gjennomført av PBL i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, som avdekker at åtte av ti barnehager mener de mangler kompetanse til å oppdage barn som utsettes for vold eller overgrep. Undersøkelsen omfatter 441 daglige ledere i PBL-barnehager.

Den viser også at 93 prosent av barnehagene én eller flere ganger har vært bekymret for at barn i barnehagen kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Blant dem er det 95 prosent som har meldt fra til politiet eller barnevernet om denne bekymringen, i tråd med den gjeldende meldeplikten.

Det at mistanke om overgrep er så utbredt, kan forklare hvorfor så mange som 98 prosent av barnehagelederne mener det er viktig å øke kompetansen om vold og overgrep mot barn, og at det settes av tid og ressurser til dette.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Viktig satsingsområde

Statssekretæren påpeker samtidig at å bekjempe vold og overgrep er et viktig satsingsområde for regjeringen.

– Vi jobber blant annet med å øke kompetansen om vold og overgrep blant ansatte i barnehager og skoler, og det er nylig utviklet gode verktøy som «SNAKKE» og «Jeg vet» til bruk i barnehage og skole. Alle nyutdannede barnehagelærere skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner. De skal kunne identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep, og vite hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk, påpeker Remen.

Les også: Her blir det fartshumper og lavere fartsgrenser – se lista (Dagsavisen+)