Regjeringen vil ikke forby lokale karanteneregler

Regjeringen legger flere føringer for hvordan kommunale karanteneregler skal gjennomføres, men vil ikke innføre forbud mot slike særtiltak.

Det melder TV 2, som har lest et nytt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet om kommunale karanteneregler.

– Vi anbefaler ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner, heter det i rundskrivet.

Men til tross for den innstendige oppfordringen vil ikke regjeringen gjøre den nye veilederen rettslig bindende.

Søndag presenterer helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) den nasjonale veilederen for kommunene om lokale karanteneregler.

– Veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen, og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge, heter det.

Mange krav

I veilederen vil det ligge retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted, ifølge TV 2s kilder.

Regjeringen vil også at tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen, skal unngås.

Kommunene får klar beskjed om å unngå tiltak som rammer person- og varetransport eller produksjon i virksomheter innen vedlikehold, reparasjon, forsyningslinjer eller spesialiserte tjenester.

Samtidig har Stortinget i et brev varslet fylkesmennene om at stortingsrepresentanter ikke rammes av kommunale karanteneregler, skriver Aftenposten.

Ble forlenget

En rekke kommuner, blant dem Tromsø, Alta og Bodø, har brukt smittevernloven til å innføre lokale særregler. Begrunnelsen har vært et behov for å unngå smittespredning, som vil kunne overbelaste helsevesenet lokalt.

Denne uken forlenget Bodø sin karantene for personer som kommer sørfra.

– For oss er det folks liv og helse som kommer først, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap).

Arbeiderpartiet sentralt har uttrykt forståelse for de lokale reglene. Lave smittetall i Nord-Norge gir tid til å rigge kapasiteten i intensivavdelingene og i de prehospitale tjenestene, slik at man i større grad er klar om det blir flere alvorlig syke, ifølge Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Uenighet

Regjeringen har imidlertid lenge innstendig frarådet kommuner å ha lokale særregler. Høie sier regjeringen på alle områder må veie effekten av tiltak opp mot de negative konsekvensene. I dette tilfellet anses de negative effektene som større enn de positive, fremholdt han nylig.

Eksperter har ikke noe klart svar på om de lokale karantenereglene er lovlige eller ikke. Mens jussprofessor Hans Petter Graver har slått fast at de nordnorske kommunenes særtiltak er ulovlige, har jurist og ekspert på helserett Anne Kjersti Befring en litt annen oppfatning.

– Kommunene har vid myndighet i smittevernloven til å kunne begrense personers bevegelsesfrihet, noe som er godt begrunnet i lovens forarbeider, sa hun til NTB sist uke.