Regjeringspartiene har svært lite til overs for Senterpartiets snuoperasjon i spørsmålet om et nasjonalt tiggeforbud. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Regjeringen vil ha tiggeforbud: - Svakt forslag

TIGGING: Det er flertall på Stortinget for å totalforby tigging i Norge, men regjeringen vil la kommunene bestemme selv. - Svakt, mener Jenny Klinge (Sp).

Hver sommer de siste årene er det blitt høylytt debatt om de tilreisende tiggerne til Norge. Også i fjor, da Stortinget vedtok at politiet kan pålegge meldeplikt og føre register over pengeinnsamlere. Siden ble det også presisert at kommunene kan innføre tiggefrie soner.

Både Høyre og Frp har programfestet at de vil gjeninnføre tiggeforbudet, men den blåblå regjeringen går ikke like langt i det ferske forslaget. Nå foreslår regjeringen i stedet å endre politiloven, slik at kommunene kan innføre et forbud mot tigging.

Justisdepartementet understreker i forslaget at «håndhevingen av et forbud må praktiseres likt overfor norske og utenlandske tiggere.»

Senterpartiet er skuffet

- Dette er et svakt og merkelig forslag, sier Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne i Senterpartiet.

Hun viser til at Høyre, Frp - og Senterpartiet - har programfestet og gått til valg på å innføre et generelt tiggeforbud.

- Dermed er det flertall i Stortinget for å innføre det. Da forstår jeg ikke hvorfor regjeringen ikke foreslår det den har programfestet. Jeg er sikker på at mange av Frps medlemmer og lokalpolitikere er skuffet i dag.

Klinge minner om at den rødgrønne regjeringen fikk kjeft av Høyre og Frp i fjor, fordi de mente tiltakspakken mot tigging skjøv ansvaret over på kommunene.

- Da er det et paradoks at dette forslaget fører til akkurat det samme som vi ble beskyldt for å gjøre, sier hun.

Klinge understreker at det ikke er usannsynlig at Sp kommer til å stemme for regjeringens forslag.

- Det er et skritt i riktig retning. Men det kan hende vi kommer til å legge fram et alternativt forslag om et generelt forbud. Jeg synes det er mer naturlig at regjeringen stemmer for vårt forslag enn omvendt.

KrF og Venstre avviser forslaget

Regjeringen får ingen støtte fra samarbeidspartiene, KrF og Venstre.

- Du løser ikke sosiale problemer ved å bruke straffeloven, det være seg mot prostituerte, rusmisbrukere eller tiggere. For omtrent ti år siden, da vi satt i regjering, fikk vi omsider fjernet tiggeforbudet da løsgjengerloven ble opphevet. Det mener jeg var et sivilisatorisk framskritt. Å gå tilbake på det nå er en dårlig idé. Det er å gå tilbake i tid, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V).

Hadia Tajik (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget, skriver i en sms til Dagsavisen at Ap er åpne for å regulere tigging. «Nå skal vi se på høringsnotatet fra regjeringen, drøfte erfaringene og lovendringene fra juni i fjor, og vurdere hva slags tiltak som er rimelige og proporsjonale», skriver hun.

Hvorfor det ikke er samsvar mellom det regjeringspartiene gikk til valg på og det som nå foreslås, fikk Dagsavisen ikke svar på i går, da verken justisminister Anders Anundsen (Frp) eller andre i politisk ledelse i Justisdepartementet fant tid til å snakke med oss.

sturla.hanssen@dagsavisen.no