Regjeringen vil gi reiselivet seks ganger lenger tid til å refundere reiser

For å hjelpe en kriserammet reiselivsnæring foreslår regjeringen å forlenge pakkereisearrangørenes frist for å betale tilbake avbestilte reiser til tre måneder.

I dag har reiselivet en frist på 14 dager for å refundere avbestilte reiser. Regjeringen foreslår også at tiltaket som skal gi reisebransjen tid til å få oversikt over koronautbruddets konsekvenser, skal gis tilbakevirkende kraft.

– Med dette grepet kan flere unngå konkurs, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Stor reportasje: Dette er historien om et døgn i det fortsatt arbeidende Norge (Dagsavisen+)

Et forslag sendes på høring mandag, med høringsfrist satt til dagen etter, tirsdag 7. april. Næringsminister Iselin Nybø (V) sier forslaget kan være avgjørende for å sikre et fungerende reiseliv også etter at smitteverntiltakene oppheves.

– Dette gjøres for å avhjelpe en krevende situasjon for en viktig del av norsk reiseliv. Det vil gi et etterlengtet pusterom for bedriftene, og det gir myndighetene mulighet til å få bedre oversikt over situasjonen, sier næringsministeren.

I regjeringens krisepakker er det lagt inn ordninger som skal hindre at ellers levedyktige næringer går konkurs. Utsatt skatte- og avgiftsinnbetaling og bedre tilgang på kreditt skal bidra til at bedriftene ikke går konkurs på grunn av likviditetsproblemer i en situasjon med lav etterspørsel.

Begge statsrådene peker også på reisearrangørene som en viktig aktør for å sikre at Norge igjen står godt rustet som et reisemål når krisen er over.

Les også: Så lang tid går det fra korona-smitte til symptomer i gjennomsnitt