Østmarka ligger i kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen, Ski og Enebakk.

Regjeringen tar første steg mot å gjøre Østmarka til nasjonalpark

Regjeringen skal kartlegge verneverdiene i Østmarka ved Oslo, noe som er første skritt på veien mot å gjøre området til en nasjonalpark.

– En nasjonalpark vil sikre viktige kultur- og naturverdier for Oslos befolkning i mange generasjoner. I dag er det ikke full lokalpolitisk enighet om opprettelse av nasjonalpark i Østmarka, men jeg mener det er tilstrekkelig oppslutning til å utrede naturverdiene i området. Når denne kartleggingen er gjennomført, vil jeg ta stilling til om det skal startes en formell verneplanprosess med sikte på å opprette nasjonalpark i Østmarka, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Østmarka ligger i kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen, Ski og Enebakk. Enebakk kommune har tidligere gått imot å utrede spørsmålet om å gjøre området til en nasjonalpark.

Må kartlegges

Det er 39 nasjonalparker i Fastlands-Norge, men ingen i de sentrale barskogområdene på Østlandet. Før oppstart av en formell verneplanprosess, må naturverdiene kartlegges. En nasjonalpark skal være et større naturområde med spesielle kvaliteter, og hvor det ikke er gjort tyngre tekniske inngrep. Det må derfor gjennomføres naturfaglige utredninger for å dokumentere om området tilfredsstiller kravene som naturmangfoldloven stiller, opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Attraktivt område

SV gleder seg over at regjeringen tar initiativ til å opprette Østmarka nasjonalpark.

– Dette har vært en viktig sak for SV lenge. Vi vil stå på sammen Venstre for at dette blir noe av. Oslo er et av få fylker som ikke har nasjonalpark, og her kan vi få en nasjonalpark midt i et svært attraktivt og mye brukt friluftsområde, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

SV jobber med et forslag om en lov som skal ta vare på naturen rundt norske byer og tettsteder.

– Mange steder trues folks natur- og friluftsområder av utbygginger. Vi vil få på plass et bedre lovverk for disse områdene, sier Haltbrekken. (NTB)