Regjeringen tar 58 millioner fra Nav neste år

Én prosent er størrelsen neste års flate kutt i offentlig sektor, etter det FriFagbevegelse erfarer.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Leder for LO Stat, Egil André Aas, fryktet kutt på fra 0,5 til 0,8 prosent denne gang. Nå ser det ut til et enda større kutt.

Regjeringen har over flere år redusert Navs driftsbudsjett gjennom flate kutt som skal effektivisere offentlig sektor, gjennom regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen). Bare i 2019 fikk Nav et kutt på 57 millioner som et ledd i reformen. Omtrent samme beløp vil bli tatt på neste års statsbudsjett, som legges fram for Stortinget i dag, mandag. For 2020 vil regjeringen spare i 58 millioner gjennom Navs budsjetter.

Dette gjør SVs arbeids- og sosialpolitiske talsperson på Stortinget, Solfrid Lerbrekk, bekymret for hva som skjer med sikkerhetsnettet til folk med dagens regjering.

Les også: Statsansatte gruer seg til statsbudsjettet

Kutter også stønad

Hun hevder Norge begynner å ligne helt andre land som vi ikke pleier å sammenligne oss med.

– Samtidig som regjeringen kutter i Navs driftsbudsjetter kutter de også i stønad til unge syke. Å snakke om å styrke oppfølging blir da helt bakvendt. Dette er penger som tas fra unge folks inntekt til ting som transport, bolig, mat og medisiner, sier Solfrid Lerbrekk til FriFagbevegelse.

– Prisen for regjeringens kutt i ABE-reformen betales av unge syke. Det er helt kvalmt. At KrF lar dette skje er ikke til å tro. Det er helt åpenbart at KrF har blitt noe annet det siste året. Dette tar de rett og slett direkte fra unge mennesker med helseproblemer.

NTL har protestert mot kuttene og mener ABE-reformen svekker oppfølgingsarbeidet og det faglige arbeidet i etaten. De mener ostehøvelkuttet på én prosent, det regjeringen kaller avbyråkratisering, tapper viktige deler av velferden vår.

Av de 58 millionene, tas mer enn halvparten fra arbeids- og tjenestelinjen i Nav, totalt 35 millioner kroner. 10 millioner tas på ytelseslinjen. Direktoratet mister 10 millioner, og 1,2 millione tas på økonomilinjen.

Bare siden 2015 er nesten en halv milliard kroner barbert fra Navs budsjetter.

Denne uken kom nyheten om at regjeringen foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, men vil sette inn tiltak for å få dem raskere tilbake i jobb. Forslaget i budsjettet går ut på å redusere minsteytelsen fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen skal bare gjelde mottakere under 25 år.

Les også: Nav-ansatte «nesten sjokkert» over regjeringens nye AAP-kutt

Upopulære kutt

Regjeringen har møtt sterk kritikk fra opposisjonen for sine kutt i arbeidsavklaringspenger.

Regjeringen foreslår blant annet å avvikle ung ufør-tillegget i AAP til alle nye mottakere. Dette gir en samlet innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til å styrke Navs oppfølging av unge mottakere av AAP.

117.000 personer mottar AAP i dag. Rundt 12.000 av dem er under 25 år.

AAP er en ordning for folk som har fått arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Regjeringen tar ned ytelsene for å sette inn tiltak som raskere kan få ungdommene over i utdanning eller arbeid, ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Innstramming på kriteriene for arbeidsavklaringspenger har allerede skjøvet mer enn 3.000 personer over på sosialhjelp og utløst underskriftskampanjer og et stort Facebook-engasjement. (FriFagbevegelse)