Arbeidsminister Anniken Hauglie.

Regjeringen stanser sykepleierstreiken med tvungen lønnsnemnd

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre den varslede lockouten i sykepleierstreiken, melder VG.

 

– Dette viser hvordan NHOs bruk av lockout i praksis tar fra sykepleierne streikeretten, siden det selvfølgelig fort blir fare for liv og helse og dermed tvungen lønnsnemnd, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– At en aktør som NHO gikk til dette skrittet, er svært alvorlig og har bidratt til en tilspissing av forholdene i arbeidslivet, sier hun.

Ikke overrasket

Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener NHO har satt regjeringen i en vanskelig posisjon.

– Det at NHO har satt regjeringen i en sånn posisjon at det setter liv og helse i fare for alvorlig syke pasienter, er jo veldig alvorlig, sier hun og føyer til at hun ikke er overrasket over at regjeringen går til tvungen lønnsnemnd.

– Når man melder inn en lockout, vil jeg tro at alle har en tanke om hvor dette fører hen, sier hun.

Men dette vil ikke få noen betydning for sykepleiernes lønnskrav, påpeker NSF-lederen.

– De ligger jo der. Nå er det opp til Rikslønnsnemnda å se på dette når de får saken i sine hender, slår hun fast.

– Uforsvarlig

Også Rødt beskylder NHO for å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd.

– NHO Service og Handel tok ikke hensyn til liv og helse når de ville utestenge 501 sykepleiere fra sykehjem, gatehospital og respiratorteam. NHO gikk til dette uforsvarlige skrittet for å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd for å hindre at Norges lavest lønte sykepleiere skal få bedre betalt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxness.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) informerte tidligere tirsdag de parlamentariske lederne og regjeringen om beslutningen.

NHO hadde varslet lockout fra og med onsdag morgen etter at sykepleierstreiken har vart i over fire uker. Det ville bety at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og Handel/Abelia, ikke får gå på jobben. Det inkluderer sykepleiere ved sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og ved en alarmsentral.

Regjeringen lener seg på helsedirektørens vurderinger når de nå griper inn i arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd.

Sykepleierstreiken startet 25. oktober etter at sykepleierne og NHO ikke greide å komme til enighet om å heve lønna for de lavest lønnede og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn de har i NHO. (NTB)

Les også: NHO vil ha slutt på sykepleierstreiken, varsler lockout