Regjeringen skjerper inn regelverket for eksport og import av plastavfall

Fra 1. januar innskjerper regjeringen regelverket for plastavfall. Blant annet vil Norge forby eksport av plastsøppel til u-land.

De nye reglene innebærer blant annet at de som eksporterer plastavfall som er dårlig egnet til å gjenvinnes skal dokumentere på forhånd at transporten går til miljømessig forsvarlig behandling hos mottaker.

Den som er ansvarlig for eksporten må nå ta avfallet i retur hvis det viser seg at reglene ikke er fulgt. Endringene vil gjøre det lettere for norske myndigheter og næringsliv å være trygge på at plastavfall ikke kommer på avveie.

Les også: MDG vil innføre en ny plastavgift som skal gjøre det billigere å reparere ting

 

 

– Reduserer risiko

– Norge foreslo denne globale regelendringen i 2019. Det er bra at vi nå får bedre kontroll med eksporten av plastavfall. Den uregulerte handelen har ført til store helse- og miljøproblemer, særlig i fattige land. Nå reduserer vi risikoen for forurensning og marin forsøpling, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

En ekspertgruppe satt ned av FN etter norsk initiativ har samtidig kommet med en anbefaling om at FN må vurdere en ny global avtale for å stanse plastforurensing.

Under et digitalt møte i begynnelsen av november ga et stort flertall av ekspertene sin støtte for at verden bør starte forhandlinger om en slik global avtale under FNs neste miljøforsamling som finner sted neste år.

Les også: Oslo er best i landet på klimatilpasning (+)

Dårlig ressursutnyttelse

– Plastforurensingen ødelegger havet og naturen vår, med betydelige skadeeffekter på dyreliv og artsmangfold. Men dette er ikke bare et forurensingsproblem, det er også dårlig ressursutnyttelse. Jeg mener en global avtale vil bidra til at land kan ta sterkere grep om plasthåndteringen enn de ellers ville vært i stand til å gjøre, sier Rotevatn.

Internasjonalt er det økende støtte til å få på plass en global avtale for å redusere plastforurensingen i verden, men flere av de største landene, som USA og Kina, har foreløpig ikke støttet ønsket om en ny avtale.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.