Regjeringen regner på skattefradrag for bompenger

Dagens Næringsliv melder at finansdepartementet nå beregner hvordan ulike typer skattefradrag for bompengeutgifter vil virke.

Fradrag for bompengeutgifter er allerede et av løftene i Granavolden-plattformen til regjeringen. 

– Departementet gjør de beregninger som anses nødvendig i forbindelse med budsjettarbeidet. Vi kommenterer ikke den interne budsjettprosessen utover det, skriver kommunikasjonsrådgiver Helene Meegard til Dagens Næringsliv.

Les også:Ropstad mener det er lett å planlegge jobbreiser for å unngå bompenger

Tak på bompenger

Ifølge kilder avisa har snakket med er dette et av flere tiltak regjeringen vurderer å presentere i en egen bompengepakke.

Andre kutt som vurderes er å sette et tak for antall bompasseringer som skal faktureres vær måned, skriver DN.

Eksempelvis har E6/E18 i Østfold et tak på 30 passeringer. Ifølge bomselskapet ville inntekten der økt med drøye ni millioner kroner uten tak, skriver avisa.

Dette er også tiltak VG og Aftenposten har trukket fram som en del av regjeringens bompengeløsning.

Les også: Krisemåling for Venstre og Frp

Melder om snarlig løsning

I tillegg nevnes det å øke den statlige støtten til kollektivtransport i byene som et tiltak.

Frp har vært opptatt av å pålegge kommunene og fylkeskommunene å ta mer av regningen selv for samferdselssatsingen i bypakkene. En sentral kilde Dagsavisen har snakket peker imidlertid på at dette i så fall må gjelde framtidige avtaler med byene.  

Mange av skisserte løsningene vil måtte inngå som en del av statsbudsjettet for 2020. Regjeringen har sin siste budsjettkonferanse 28.-29.august, men det er ventet at en lansering av løsningen kommer før dette. I Frp er i hvert fall utålmodigheten stor.

Både samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og partileder Siv Jensen har uttalt at regjeringen er nær en løsning om bompenger.

Fikk du med deg denne?:Raymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti

FNB i vinden

Nordmenn betalte omtrent 11 milliarder kroner i bompenger i 2018, og at vi ligger an til å betale 13 milliarder kroner i bompenger i 2019.

Det har gitt grobunn for det nye partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som stiller til valg i fire fylker og 11 kommuner i år.

Spesielt i Bergen har FNB slått an, og blitt målt til byens største parti på en rekke målinger.

Les Dagsavisens nyhetsreportasje om FNB her: Bompengepartiet er soleklart størst i Bergen: – Vi er vanlige folk. Fra folk, til folk