Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og HVs framtid

Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger.

 

Av: Linus Rørvik Hauge

Stortingets utenriks- og forsvarskomité leverte sin innstilling om offentliggjøring av forsvarssjefens landmaktstudie onsdag.

– Regjeringspartiene og Ap valgte i fjor å skyve spørsmålet om landmakten foran seg i behandlingen av Langtidsplanen for forsvaret. Det er gledelig at det nå er et flertall som går mot regjeringens ønske om å holde landmaktstudien hemmelig til etter valget, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Les også: Tidligere forsvarssjef vil kjempe mot regjeringens forsvarspolitikk

Åpenhet

Elvestuen mener den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge har behov for en sterk landmakt i årene framover, og Venstre mener både Hæren og Heimevernet må styrkes.
– Det er åpenbart at vi må ha åpenhet om så viktige spørsmål for Norges forsvarsevne og vår sikkerhetspolitikk, og det er jeg glad for at stortingsflertallet nå har sluttet seg til, sier Elvestuen.

Høyres Elisabeth Vik Aspaker som har vært saksordfører for Venstres representantforslag i komiteen, mener opposisjonen slår inn åpne dører, og sier forslaget allerede er imøtekommet.

– Det har vært og vil være stor grad av åpenhet rundt landmaktutredningen, sier Aspaker til VG.

Les også: Anklages for urent spill om HV

Ingen sammenslåing

Hun viser til at det allerede er holdt tre orienteringsmøter om landmaktprosjektet i Forsvarsdepartementet, og at det blir et nytt møte om status før sommeren. Det som gjenstår da, er regjeringens sluttvurdering som vil komme i statsbudsjettet, sier hun.
– Noen prøver å spinne en historie om at Heimevernet skal innlemmes i Hæren, men det er allerede avklart at det ikke kommer som anbefaling fra prosjektgruppen, påpeker Aspaker.

Ola Elvestuen mener uansett at umiddelbar offentliggjøring av landmaktstudien er viktig for å sikre en offentlig debatt om det han ser på som et avgjørende forsvarspolitisk spørsmål i forkant av høstens valg.

Les også: – Sjokkerende lesning