Regjeringen gir en ekstra milliard til bygging av studentboliger

Regjeringen øker Husbankens låneramme med en milliard kroner for å bygge flere studentboliger.

– Økningen skal gå til å støtte opp om den ekstraordinære satsingen på studentboliger. Dermed vil en rekke viktige studentboligprosjekter få tilsagn om lån allerede i år, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

I tillegg til den økte lånerammen bevilger Kunnskapsdepartementet 370 millioner kroner ekstra til bygging av nye studentboliger.

– Det betyr at flere studenter får tilgang til et rimelig og forutsigbart boligtilbud raskere, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

Blant de byggeprosjektene som nå får lån, er et i Ås, ett i Stanger, ett i Volda og tre prosjekter i Oslo.