Regjeringen ber om å få bruke kriseloven på tre nye områder

Regjeringen vil bruke koronaloven i tre nye forskrifter for å beskytte sårbare barn, hindre smittespredning på ferjer og hindre sjåførmangel.

Av Birgitte Iversen

Det vedtok regjeringen i statsråd fredag.

Barne- og familiedepartementet ber om å få bruke koronaloven for å gjøre forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvensene av virusutbruddet.

– Det er nødvendig at det gjøres tilpasninger i barnevernloven, slik at loven nå kan ivareta barn i en krisesituasjon, heter det i resolusjonen fra Barne- og familiedepartementet.

Departementet ber blant annet om utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør, utvidet adgang til at saker kan avgjøres etter en kombinasjon av skriftlig og muntlig behandling, myndighet for Bufetat til å flytte barn mellom institusjoner og forenklede regler for oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjon.

Les også: Mæland varsler nye unntaks-forskrifter

Redd for smitte på ferjer

I tillegg ber Samferdselsdepartementet om å få ta i bruk to kriseforskrifter. Den ene gjelder rett til å stanse all manuell betaling av ferjebilletter på riksveisferjene for å hindre smittespredning. Som en midlertidig løsning foreslår departementet at ferjemannskapet skal gå over til å registrere alle kjøretøy ved hjelp av kjennemerkegjenkjenning eller eventuelt AutoPass-brikke, slik at passasjerene enten blir fakturert etter eller før reisen.

Den andre forskriften gjelder mulighet til å gi midlertidig forlenget gyldighet av kjøreseddel for yrkessjåfører som har kjøresedler som utløper i løpet av den nærmeste tiden. Det vises til at kapasiteten er lav både i politiet og helsevesenet til å prioritere slike oppgaver, som blant annet innebærer utstedelse av helseattest.

Det er anslått at rundt 1.000 kjøresedler utløper de nærmeste månedene.

– Dersom fortsatt gyldighet av kjøresedler som utløper ikke sikres nå, vil det trolig føre til sjåførmangel i persontransporten, heter det i forslaget.

Mener norske fengsler er smittebomber: – Ukontrollerte utbrudd vil være katastrofalt (Dagsavisen+)

Stortinget har 24 timer på seg

Den omstridte krisefullmaktsloven ble vedtatt i en sterkt begrenset form av Stortinget for to snart uker siden.

Stortinget har nå 24 timer på seg til å avgjøre om de vil blokkere de tre forskriftene eller ikke. Det er nok med et mindretall på en tredel av de folkevalgte for å stanse dem.

Til sammen har regjeringen nå bedt om å få bruke unntaksloven 17 ganger. Fem forskrifter på utdanningsfeltet ble forrige uke blokkert av mindretallet på Stortinget, som mente forskriftene var for vidtgående.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen