Refser ukloke navnebytter

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener Stortinget oftere må blande seg inn i strategivalgene til offentlig eide bedrifter i kjølvannet av at NSB blir Vy.

HAMAR (Dagsavisen): – Vi bør ha en tydeligere strategi knyttet til de store, statlige selskapene, og den strategien bør gå i motsatt retning av det som har vært den rådende utviklingen de siste tiårene, sier finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Partiet er denne helgen samlet på Hamar til sitt største landsmøte noensinne. I opptakten til landsmøtet har vi fått en stor debatt om offentlig eierskap og navnet på statlig eide selskaper i Norge i forbindelse med at NSB nå bytter navn til Vy.

LES OGSÅ: Sp-Trygve med oppgjør mot populiststempelet

Gjelsvik mener staten og Stortinget i langt større grad bør være involvert i slike prosesser i selskaper der staten har eierinteresser enn hva som har vært vanlig.

Bare det siste året har både NSB og Statoil (nå Equinor) byttet navn uten å få Stortingets godkjentstempel.

Styring og kontroll

– Det er snakk om store penger, men også viktige strategiske beslutninger om hvordan et selskap skal utvikle seg. Vi må ha tydeligere styring og kontroll, også gjennom debatter i Stortinget. Vi skal ikke blande oss opp i hver eneste navneendring, men vi bør det når det gjelder noen store lokomotiv i samfunnet, som NSB og Statoil. Det er ikke bare navneendringer vi bør ha søkelys på, men også prosessene som ligger bak, sier Gjelsvik.

Det gjelder ikke bare NSB og Statoil. De siste tiårene er det en rekke eksempler på gamle, statlige selskaper som har endret navn og merkevare.

LES OGSÅ ARNE STRANDS KOMMENTAR: Sp i rute mot valgseier

– Det gjelder ikke bare denne regjeringen, særlig under Stoltenberg 1 og Bondevik 2 ønsket man å omdanne statlige foretak til aksjeselskap. Man ønsket konkurranse og splittet opp selskaper og ga dem nye strukturer og navn. I stedet burde vi sett på hvordan vi kunne ha samlet ressursene og skapt bedre tjenester for innbyggerne, sier Gjelsvik.

Språkrådets rolle

En fellesnevner for flere av disse navneendringene er at de har skjedd mot Språkrådets anbefaling. Språkrådet har blant annet vært kritisk både til Vy og Equinor. Nå mener Gjelsvik det er på tide å lytte mer til Språkrådet.

– Språkrådet bør ikke ha vetorett, men folkevalgte må gå tydeligere inn i debattene, særlig når det gjelder de største selskapene. Vi bør lytte mer til Språkrådet enn til godt betalte konsulenter som i stor grad meler sin egen kake og som henter stor fortjeneste ved å konstruere merkelige navn ingen forstår noe av, sier Gjelsvik.

– Stadig flere selskap er opptatt av å distansere seg fra alt som handler om offentlig eierskap. Det skjer nå med NSB, og det skjedde i fjor med Statoil. Navn som vi har hatt i generasjoner, blir endret med et pennestrøk. Det mener jeg er uklokt. Dette er spørsmål det er viktig å involvere Stortinget i på et tidlig tidspunkt, avslutter han.