Sylvi Listhaug har denne uka vært på besøk i Italia. Her fra visitten på det norske fartøyet Siem Pilot.

Refser Sylvi Listhaug

Når Sylvi Listhaug reiser rundt i verden og sier Stortinget vil vedta en mer liberal asylpolitikk, undergraver det asylforliket og kan gjøre stor skade, mener Helga Pedersen (Ap).

 

– Når Arbeiderpartiet og Stortinget gjør en betydelig innsats for å få til endringer i asylpolitikken, risikerer vi at alt arbeidet er bortkasta når Sylvi Listhaug på vegne av Norge reiser rundt i verden og skaper et inntrykk av at asylpolitikken blir mer liberal og mer liberal enn nabolandene. Selv om det er feil, kan det gjøre stor skade, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen.

Samtidig sitter partiene på Stortinget i sluttfasen av forhandlingene om innstramningene i norsk asylpolitikk, er innvandringsminister Sylvi Listhaug på reise i Sicilia i Italia for å se hvordan Italia håndterer de økte ankomstene av asylsøkere.

På sin reise har hun i en rekke medier kommentert at dersom Stortinget ikke går inn for eksakt det regjeringen foreslår, vil Norge fremstå som et liberalt og attraktivt land for asylsøkere.

– Påstandene er feil. Det Stortinget kommer til å gjøre neste uke, er å vedta betydelige innstramninger i norsk asylpolitikk. Vi skal ha et regelverk som sikrer oss kontroll på grensene og som gjør at vi ikke peker oss ut og blir attraktive for asylsøkere uten beskyttelse. Men dette hjelper fint lite hvis Listhaug nå skaper et inntrykk av at dette er en liberalisering, sier Pedersen.

Les også: FN: Listhaug-forslag strider med barnekonvensjonen

Lar seg ikke skremme

Partiene på Stortinget skal etter planen avgi sin innstilling på fredag. Partiene er enige om det meste, siden det er en oppfølging av asylforliket, men særlig to punkter er det stor uenighet om: Et strengt krav til arbeid og inntekt for familiegjenforening og midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere under 16 år.

Regjeringens forslag er utenfor forliket, hevder opposisjonen, mens Frp, med Listhaug i spissen, mener det er helt nødvendige innstramninger.

– Vi står ved asylforliket, men er imot forslagene som ligger utenfor dette fordi det rammer integrering og at regjeringen ikke har kunnet dokumentere at forslagene vil ha en effekt av betydning. Ap fremmer et alternativt forslag til innstramninger på familiegjenforening som vi mener er bedre, sier Pedersen.

Etter det Dagsavisen erfarer fra forhandlingene har det lenge vært et inntrykk at det blir «slalåmkjøring» – det vil si at Ap og Sp danner flertall mot regjeringen med KrF og Venstre på disse punktene, men helt i innspurten er situasjonen mer uklar. Spørsmålet er om sentrumspartiene likevel vil finne sammen med regjeringspartiene.

– Forsøker Listhaug å legge press på stortingsforhandlingene?

– Jeg vil ikke begi meg inn på spekulasjoner, men det gjør ikke inntrykk på Ap. Vi har en kunnskapsbasert tilnærming til forslagene, sier Pedersen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ubehagelig sannhet

Listhaug fnyser av Pedersens kritikk.

– Når Ap åpner for familiegjenforening i løpet av de tre første månedene for alle som får beskyttelse, er dette mer liberalt enn Sveriges forslag. Hvis Pedersen synes det er ubehagelig at vi forteller sannheten, bør de stemme for forslagene våre, eller fremme strengere forslag enn våre naboland, skriver Listhaug i en e-post til Dagsavisen.

Hun er fortsatt på reise i Italia, og skriver at hennes besøk der og i Hellas tidligere i år bekrefter at Norges signaler om en strengere asylpolitikk har nådd ut. Hun gjentar imidlertid argumentet Pedersen kritiserer:

– Norge er mindre attraktivt. Det er dette stortingsflertallet kan komme til å endre slik at vi igjen fremstår mer attraktivt. Vi så det samme etter at Ap inviterte 10.000 på sitt landsmøte i fjor, sier Listhaug.

Spesielt bekymrer det Listhaug at regjeringen får flertallet mot seg på innstramningene for enslige mindreårige asylsøkere:

– I Italia ser de nå en markant økning i antallet enslige mindreårige som reiser fra det afrikanske kontinentet. Jeg håper virkelig Stortinget forstår alvoret i situasjonen, og strammer inn nok i asylpolitikken. Jeg er redd at man nå slapper av på grunn av lave ankomster, men presset mot Europa kommer etter alle solemerker til å fortsette i mange år framover. Jeg er redd for at Ap og stortingsflertallet ikke har tatt innover seg dette, sier Listhaug.

Les også: Asylforslaget: – Regjeringen står ikke fritt til å bryte folkeretten

 

Dette sier Listhaug

«Hva Stortinget vedtar og ikke vil ha stor betydning for om Norge fremstår som et strengt eller liberalt land». (Frps nettside)

«Dei seier her i Pozzallo at det er ein kraftig auke i mindreårige som blir sende hit. Vi veit at dette er ei gruppe som har god sjanse for å få bli, og Noreg er eit attraktivt land for dei. Eg er svært uroa over at det ser ut til at Stortinget ikkje kjem til å vedtak innstrammingar for einslege mindreårige». (NRK)

«Eg er glad for å høyre at talet som ynskjer seg til Noreg har gått ned samanlikna med i fjor, og det handlar om kva signal som er sende ut. Denne marknaden er styrt av politiske signal om ein er liberal eller streng». (NRK)

«Ap forelår en mindre streng familiepolitikk enn Sverige. Når vi ser hvilke tilstander det er i Sverige, er det grunn til uro». (Nettavisen)