Et av Forsvarets F-5-jagerfly avbildet i 1990. Flyene er ikke lenger operative, og Norge solgte to av dem til 116.000 kroner stykket.

Refser salg av F-5 jagerfly

Riksrevisjonen konkluderer med at salget av brukte norske jagerfly var preget av en alvorlig mangel på kontroll og kunnskap hos forsvarsmyndighetene.

 

Verken Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har fulgt regelverket for salg av forsvarsmateriell, kommer det fram i Riksrevisjonens gransking av det omdiskuterte salget av F-5 jagerfly.

– Det har vært en elendig saksbehandling i Forsvarsdepartementet. Ingen regler ble fulgt. Dette er en lærebok i hvordan ikke behandle en sak, sa riksrevisor Per-Kristian Foss under pressekonferansen tirsdag.

Salgsprosessen pågikk fra 1999 til 2015, og i 2015 ble to av de 15 opprinnelige F-5 jagerflyene solgt til Texas-selskapet Northern General Leasing (NGL) til en spottpris på 116 000 kroner stykket. Dagbladet har tidligere avslørt at norske myndigheter ikke hadde noen dokumentasjon på selskapet, utover at det knyttes til milliardæren Ross Perot jr., og hvordan det vil bruke de tidligere norske jagerflyene.

Tolv av flyene er gitt bort til skoler og et museum, og ett brukes til øving. Da flyene ble lagt ut for salg første gang, var Forsvarets minstepris 6,6 millioner kroner per fly eller 100 millioner samlet.

Kommentar: Fredsnasjon og våpenlanger

Israel involvert i salg

Riksrevisjonen refser departementene og Forsvarets logistikkorganisasjon for håndteringen av salgsprosessen, som har vært preget av svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet. Det foreligger ikke alltid begrunnelse for beslutningene som er tatt.

– Dokumenter finnes ikke lenger. Det er ikke arkivert på riktig måte. Det aller verste er den dokumenterte mangelen på forståelse for eksportkontrollregelverket som fremkommer gjennom granskingen av saksbehandlingen, sa Foss under pressekonferansen.

Han viser til et salgsforsøk som ble gjort i 2003, da Forsvaret prøvde å selge flyene til Hellas. Dette skulle være et salg mellom greske og norske myndigheter, men det viste seg at en sentral representant for israelsk forsvarsindustri var involvert.

Forsvaret hadde ikke gjort en bakgrunnssjekk av det antatt greske selskapet Seaways, for å avdekke slike eierforhold før de skrev under på en bindende avtale.

– Saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør. Dette er svært alvorlig, siden kontroll av mulige kjøpere skal bidra til å sikre at Norge ikke selger militært materiell til områder der det er krig eller der krig truer, sier Foss i en uttalelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Bekymringsfullt

– Saken med jagerflysalg har et komikkens skjær over seg fordi det er så åpenbart at nærmest ingen rutiner ble fulgt og omtrent ingen hensyn ivaretatt. Saken var veldig kaotisk og uproft håndtert, sier Rasmus Hansson (MDG) i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Jagerflysalget er bare en av flere kontroversielle saker knyttet til salg av brukt norsk forsvarsmateriell, der salget av marinefartøy til en krigsherre i Nigeria var den mest oppsiktsvekkende.

– Sakene er et resultat av et veldig stort press for å bli kvitt materiellet fort uten at Forsvarsdepartementet fulgte opp med å styrke rutiner og kapasitet. Det førte til mange helt uholdbare resultater hvor norsk forsvarsmateriell havnet rundt omkring i verden uten den kontrollen som Stortinget forutsetter at vi skal ha, sier Hansson.

Han mener sakene er ekstra pinlige fordi de først ble avslørt av Dagbladet og ikke plukket opp av interne kontrollrutiner.

Les også: Frykter våpen på avveie

Dårlig pris

Riksrevisjonen kritiserer også forsvarsmyndighetene for at kjøpere ikke er behandlet likt og for ikke å legge til rette for å oppnå best mulig pris.

– Flyene var i mange år lagret hos selskapet NGL, som til slutt kjøpte flyene. Ansatte i NGL var til stede under forhandlingene med Spania i 2014 og overhørte prisen Norge var villig til å selge flyene for. Dette kan ha medvirket til at prisen til NGL ble så lav som 116 000 kroner per fly. NGL var så sent som i 2012 villig til å betale 5,1 millioner kroner per fly, heter det i uttalelsen.

Les også: – Her burde mediene jagd i flokk

– Gjort tiltak

Riksrevisjonens kritikk overrasker ikke, sier Forsvarsdepartementet i en uttalelse til NTB. Funnene samsvarer i hovedsak med det departementets egen internrevisjon avdekket.

– Vi har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser. Det er innført en nærmere regulering og innstramming, opplyser departementet.

Ifølge departementet er Stortinget informert om dette i forbindelse med innstillingen fra kontrollkomiteen om salg av forsvarsmateriell i fjor.

Utenriksdepartementet tar kritikken til etterretning.

– Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system (E-lisens) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i UD, til NTB.