Sommerfuglen lakrismjeltblåvinge er ikke sett på flere år i Norge og regnes nå som utdødd, opplyser Sabima, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Redningen er nær

Minst 114 arter har dødd ut i Norge. Nå kommer pengene som kan redde flere arter fra å dø ut.

 

Etter at regjeringen ble enige om et budsjettforlik med Venstre og KrF, økes beløpet til posten «trua arter og naturtyper» til 75 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017. Det er ti millioner kroner mer enn i inneværende års budsjett.

Les også: Planer for å redde arter uteblir

– Veldig viktig

– Denne økningen er veldig gledelig og kjempeviktig. Den vil kunne redde flere av de over 2.000 truede artene her til lands, sier Christian Steel, biolog og generalsekretær i Sabima, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

– Nå blir det mer penger til å prioritere arter, lage handlingsplaner, betale erstatning til grunneiere, kartlegging og overvåking, påpeker han.

I flere artikler de siste ukene har Dagsavisen omtalt situasjonen for truede arter i Norge. Både Norsk Ornitologisk Forening og Sabima har omtalt en rekke arter de frykter snart kan bli borte, hvis de ikke får et vern mot ikke minst menneskelig aktivitet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

For sent for mange

For mange andre arter er det allerede for sent. Både svartrotte, rapphøne og kornspurv er blant de 114 artene Artdatabanken regner som utdødde i Norge. I tillegg kommer et stort antall biller, veps og sommerfugler.

Flere andre arter regnes som utryddet, som for eksempel fuglearten hortulan, selv om den ennå ikke har fått status som det i rødlista.

Sommerfuglen lakrismjeltblåvinge er en annen art Sabima frykter vi ikke vil få se igjen i Norge.

– Det er lett å si at vi har en art, men verre å si at den er helt borte. Derfor opererer Artsdatabanken med 50 års karantene før en art blir regnet som utdødd, opplyser Steel.

– Vi antallet utdødde arter øke utover de 114, til tross for de ekstra millionene som nå er bevilget?

– Det skal godt gjøres å berge alle. Situasjonen er kritisk for mange arter i rødlista, og det at de står oppført der, innebærer en negativ trend for dem. Men så lenge de finnes er det håp, svarer Steel.

Les også: Flere får vern

Håper på enda mer

Han understreker at selv om Sabima er godt fornøyd med ti millioner kroner ekstra til truede arter, må beløpet fortsette å øke i kommende statsbudsjett, for det er nok av arter som kan havne i trøbbel.

Per dags dato er det 43.705 kjente arter i Norge. Trolig finnes det som mange som 55.000.

Stortinget har satt seg et mål om å prioriterer 400 arter, men siden 2009 er det bare 13 som er blitt prioritert. Det innebærer at de har fått hver sin forskrift som gjør det forbudt å drepe arten eller ødelegge leveområdene til arten.

Les også: Trenger sårt vern

Sabima mener følgende arter nå bør stille i første rekke til å bli prioritert:

* Storsporet flammekjuke.

* Hubro.

* Myrflangre.

* Strandmurerbie.

* Elvemusling.

* Trøndelav.

Les også: – Nødvendig med redningsaksjon