Om pappa står på tribunen og skriker ut «jævla svarting», kan barna ta med seg en slik språkbruk på skolen, uten å være klar over at det er galt, sier Stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Rasisme i endring

Foreldre må ta ansvar, mener Abid Raja (V).

 

– Jeg ble kalt for jævla pakkis, svarting og sotrør, forteller stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Som Dagsavisen har skrevet kommer det fram i en rapport fra Antirasistisk Senter at hver 4. minoritetselev jevnlig opplever rasisme i skolen.

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.

Leder Birte Simonsen peker på lovverket som sier at ingen barn skal utsettes for diskriminering.

– Dette er svært alvorlig og det er ikke tvil om at loven brytes, sier Simonsen om rasisme i skolen.

Kompetansen om diskriminering i skolen varierer, tror Simonsen. Skoler med en høy andel minoritetselever er bedre skodd og det er ikke nødvendigvis der problemene er størst.

– De har opparbeidet seg kompetanse allerede, sier Simonsen.

Debatt: «Jeg var 13 år da Benjamin Hermansen ble drept for å se akkurat ut som min bror.»

Kjenner seg igjen

Abid Raja kjenner seg igjen i beskrivelsene om rasisme.

Han er født i Oslo i 1975, og var en del av det første store kullet med minoritetsbarn i Norge. Men ordbruken den gang var ikke den samme. I rapporten er det flere eksempler på rasisme på grunn av religion.

– Skjellsordene går mer på religion nå. Jævla muslim, for eksempel. Et barn er ikke nødvendigvis bevisst en religion eller hudfarge, og minoritetsbarn kan bli litt glemt når vi snakker om mobbing i skolen, sier Raja.

Han mener dialog vil løse mye.

– Islam har fått et dårlig rykte på grunn av terror, men vanlige norske muslimer har ingenting med det å gjøre. Dessuten har islam i noen tilfeller syn og innhold som er fremmed for folk i Vesten, sier Raja.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Barn

Han trekker også fram hendelser de siste dagene i Virginia og Kristiansand.

– Det viser at ekstremisme kommer i alle hudfarger, sier Raja.

Han har selv barn og forteller om da barn i barnehagen skulle beskrive han, var det ord som skjegg, høy eller blå jakke som ble brukt, og ikke hudfargen hans.

Foreldres ansvar

Raja mener rasisme i skolen, er skolens ansvar, men også foreldrenes. De må passe på sin ordbruk, så ikke barna tar etter. Det være seg på fotballbanen, eller foran TV-en hjemme.

– Om pappa står på tribunen og skriker ut «jævla svarting», kan barna ta med seg en slik språkbruk på skolen, uten å være klar over at det er galt, mener Raja.

Lærerprofesjonens etiske råd har mottatt flere varsler om at systemet diskriminerer minoritetselever oftere flyttes til nye skoler, enn majoritetselever og mister dermed tilhørighet. Simonsen trekker også fram Tordenskjolds gate skole i Kristiansand, der alle elever må snakke norsk med hverandre.

– Det er diskriminerende at barn må unngå morsmålet i skolegården, sier Simonsen.

Rådet skal ha møte 19. august.