Rapport: Litauiske arbeidere med ulovlig lav lønn var med å bygge Nasjonalmuseet

Flere litauiske arbeidere som jobber med utbyggingen av det nye Nasjonalmuseet har lønn langt under allmenngjort minstesats, ifølge en ny rapport. Litauisk underleverandør er uenig i definisjonen av lønn som brukes i rapporten.

Av Tori Aarseth, FriFagbevegelse

I mars i år fattet Statsbygg mistanke om mulige brudd på regelverket for ansatte på kontrakten Caverion Norge har på det nye Nasjonalmuseet. Det finske firmaet leverer rør, ventilasjon og elektro til byggeprosjektet, og leier inn arbeidstakere fra sin underleverandør i Litauen. En rapport fra konsulentfirmaet KPMG konkluderer nå med at innleide arbeidstakere fra Caverion Litauen hadde ulovlig lav lønn.

Det var Manifest Tidsskrift som først omtalte saken.

Stikkprøvene KPMG tok, viser at de innleide arbeiderne hadde en total timelønn helt nede i 99 kroner i timen. Allmenngjort minstelønn for ufaglærte er på 184,36 kroner i timen.

Strid om lønnsbegrepet

Caverion har imøtegått KPMGs konklusjoner i rapporten. Selskapet mener at en daglig godtgjørelse som arbeidstakerne får oppå lønna, også skal regnes som lønn, og at totalen dermed er innenfor det lovlige.

KPMG og Statsbygg mener at godtgjørelsen ikke kan regnes som lønn ifølge norsk lov, men er å regne som utgiftsdekning for diett. Til dette svarer selskapet at arbeidstakerne ikke har krav på diettpenger når de jobber ved Nasjonalmuseet, og at den daglige godtgjørelsen nettopp er ment å heve en litauisk minstelønn opp til nivået til landet de jobber i.

Caverion Norge opplyser til FriFagbevegelse at de vil avvente det endelige resultatet av en granskning før de gir ytterligere kommentarer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flere mulige lovbrudd

I tillegg beskriver rapporten flere andre mulige lovbrudd:

• Timeantallet på lønnsslippene var lavere enn timeantallet i timelistene

• Arbeidstakerne har hatt arbeidstid opp mot 64 timer i uka, uten at det var lagt fram skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning

• Flere av arbeidstakerne sto på midlertidige kontrakter

• Det ble ikke registrert overtid

• Det går ikke fram av lønnsslippen om arbeidstakerne får feriepenger

KPMG mener også at Caverion Norge har gjort for lite for å tydeliggjøre lovkravene for sine underleverandører. I rapporten uttaler Caverion at feriepenger vil utbetales til neste år i henhold til norsk lov.

– Ikke sosial dumping

Prosjektet med utbyggingen av Nasjonalmuseet har tidligere vært i hardt vær for utstrakt bruk av innleie, og en teknisk etasje som er så lav at arbeiderne må stå på kne for å jobbe der. Bygget på Vestbanen skal stå ferdig til neste år, og blir Norges største kulturbygg.

Prosjektdirektør Steinar Støre ser alvorlig på saken, men vil ikke kalle forholdene KPMG har avdekket for sosial dumping.

– Summen av det arbeidstakerne har fått tilsvarer omtrent minstelønnsatsen, men deler er utbetalt på en slik måte at det ikke skal kalles lønn. Vi tror det er ulovlig, men vi kan ikke kalle det sosial dumping, sier han til FriFagbevegelse.

Har ikke akseptert kravene

Etter å ha mottatt rapporten har Statsbygg innledet en dialog med Caverion for å få rettet opp det byggherren mener er lovbrudd. Men Steinar Støre innrømmer at Caverion foreløpig ikke har akseptert kravene.

– Vil dere si opp kontrakten hvis ikke leverandøren aksepterer deres syn?

– Det er ikke sikkert at det er et virkemiddel vi kan bruke. Det vi vurderer nå, er å kreve at innleieforholdet med underleverandøren i Litauen avsluttes, og om vi kan holde tilbake det beløpet vi mener at de har spart på å drive ulovlig.

Steinar Støre håper at prosessen med det finske firmaet kan gi lærdommer slik at Statsbygg i fremtiden kan reagere raskere på ulovlige forhold.

– Dette har pågått over altfor lang tid, så vi må lære hvordan vi kan reagere raskere og mer treffsikkert. Vi utfører kontroller fordi vi mistenker at slikt foregår i bransjen, så dette er noe vi bør bli bedre på.

Avventer granskning

Caverion Norge har gitt følgende uttalelse til saken ved kommunikasjonssjef Helene Johansen:

«Caverion er en tariffbundet virksomhet, som har et løpende samarbeid med bl.a. El og IT forbundet i LO, og arbeider sammen med de tillitsvalgte for å sørge for at lover, forskrifter og tariffavtaler følges.

Avdekkes det feil, så skal disse feil rettes opp. Derfor ønskes enhver undersøkelse av slike forhold velkommen.

Det er også iverksatt en granskning fra Statsbygg. Caverion har interesse av å avdekke eventuelle avvik i prosessen knyttet til innleie, og i tillegg til egne interne undersøkelser, har Caverion også bistått med å levere alle nødvendig informasjon inn til den nevnte granskningen.

Caverion har også selv orientert Arbeidstilsynet om den pågående saken.

Basert på granskningen vil Caverion avvente ytterligere kommentarer inntil den endelig granskningsrapporten foreligger og er gjennomgått.» (FriFagbevegelse)