Leder av transportkomiteen på Stortinget Nikolai Astrup mener Arbeiderpartiet for tida driver med pinlig overbudspolitikk.

– Råpopulisme fra Ap

Helga Pedersen (Ap) er helt sikker på at Aps valgløfter ikke overskrider det en skatteøkning på 15 milliarder kan dekke inn. En bløff, mener Nikolai Astrup (H).

 

Det var i NRK P2s program Politisk Kvarter tirsdag at Arbeiderpartiets Helga Pedersen hevdet at deres valgløfter ligger innenfor det som kan finansieres med en skatteøkning på 15 milliarder kroner, den neste fireårsperioden.

– Det er jeg sikker på, sa Pedersen til programlederen.

– Det er en bløff, mener Høyres Nikolai Astrup.

Les også: Aps programforslag: Vil øke skattene med inntil 15 milliarder

– 12 milliarder denne uka

Ifølge Høyre har Ap bare denne uka i Stortinget gått inn for politikk som vil forplikte dem til kostnader på minst 12 milliarder kroner (se faktaboks).

I innstillingen til Nasjonal Transportplan legger Ap opp til å bruke minst ni milliarder kroner mer enn regjeringen i året, ifølge Høyres regnestykker. I tillegg vil Ap bevilge tre milliarder kroner mer enn Høyre til kommunene.

Dette er før man har beregnet inn kostnadene ved høyere lærertetthet, iPad til elevene, flere barnehagelærere, mer til forsvar, mer til fagorganiserte, landbruket og milliardløft til sykehusene.

– Dette er ikke bare populisme. Det er råpopulisme, sier Astrup til Dagsavisen.

Han leder transportkomiteen på Stortinget som leverte innstillingen sin til nasjonal transportplan (NTP) denne uka. Her har Ap gått inn for å framskynde Intercity-utbyggingen og en rekke andre samferdselsprosjekter som til sammen beløper seg til titalls milliarder kroner ekstra, uten å legge inn finansiering.

– Dette er pinlig overbudspolitikk, sier Astrup.

– Det forundrer meg at Ap-leder Jonas Gahr Støre tillater at partiet forkaster alt som heter økonomisk ansvarlighet. Det er ikke et snev av samsvar mellom løftene som blir gitt, og finansieringen partiet legger på bordet. Velgerne kan derfor ikke ha tillit til ett eneste av Arbeiderpartiets løfter, fordi de ikke aner hvilke av løftene partiet faktisk vil prioritere dersom det får regjeringsmakt, legger Høyre-politikeren til.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Spesiell kritikk

Pedersen står på sin side fast ved at valgløftene ikke vil føre at Ap vil øke skattene mer enn 15 milliarder.

– Ap står for en ansvarlig økonomisk politikk. Det gjorde vi da vi satt i regjering, og det kommer vi til gjøre om vi får regjeringsmakten igjen. Det er for øvrig ganske spesielt å få kritikk på økonomisk ansvarlighet av Høyre som har tatt milliarder ut av oljefondet, og brukt over 20 milliarder kun på skattelettelser, sier Pedersen, og sender stafettpinnen videre til Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Ap.

– Absurd regnestykke

– Det er lettere absurd å bli presentert for dette regnestykket fra Høyre, sier Marthinsen til Dagsavisen.

Hun viser til at Høyre går til valg på å fortsette å kutte skattene selv om de allerede har kuttet med over 20 milliarder, i denne stortingsperioden.

– Høyre selv går altså til valg på å bruke halvparten av sitt anslåtte handlingsrom på skattekutt. Legger en til partiets samferdsels- og forsvarsløfter, summerer dette seg alene til nesten ti milliarder kroner mer enn anslått handlingsrom, hevder Marthinsen.

Hun mener også økningene i Nasjonal transportplan handler om mer enn framskynding av samferdselsprosjekter.

– Når vi ligger noen få milliarder kroner over regjeringens ramme for Nasjonal transportplan, skyldes det blant annet at vi har løftet inn høyhastighetsinternett som et eget satsingsområde i NTP. Dette er et område som ikke ligger inne i regjeringens plan, sier Aps finanspolitiske talsperson.

Hun mener for øvrig partiet har lagt opp til en rekke innsparingsforslag Høyre her ikke tar høyde for.

– Vi foreslår en rekke omprioriteringer i vårt alternative budsjett, og vi ønsker en storsatsing på digitalisering som etter hvert vil føre til bedre ressursutnyttelse, sier Marthinsen.