LO-leder Gerd Kristiansen reagerer på at regjeringen rører sykelønnsordningen. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX

- Rammer de svake

BLÅ OMSORG: Neste år må du tjene dobbelt så mye for å få sykepenger, foreldrepenger eller pleiepenger når dine nærmeste er døende, hvis regjeringen får det som den vil.

LO-leder Gerd Kristiansen reagerer sterkt på det hun karakteriserer som et smålig budsjett. Spesielt steiler hun over at regjeringen, med statsråd Robert Eriksson (Frp) i spissen, tukler med sykelønnsordningen.

- Regjeringen svekker sykelønnsordningen, når minste inntektsgrense økes fra 0,5 til 1 G for å motta sykelønn. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at de gjør noe med sykelønna selv om vi har en IA-avtale som sier at den ikke skal røres, sier Kristiansen til Dagsavisen.

 

Les Hege Ulsteins kommentar om statsbudsjettet 2015

 

Kutt ved livets slutt

At regjeringen foreslår å øke inntektsgrensen fra 0,5 G til 1 G betyr at du fra 1. juli neste år må tjene minst 88.370 kr for å ha rett til sykepenger.

Det samme foreslås for pleiepenger for dem som pleier nære pårørende i livets sluttfase. Endringene her innebærer en besparelse på usle 17 millioner kroner neste år.

Det hele får generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til å rase.

- Det er smålig av regjeringen å heve inntektsgrunnlaget for å opparbeide rett til sykepenger, rett til omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom og pleiepenger for å pleie nære pårørende i livets sluttfase. Dette vil ramme dem med liten inntekt og studenter. Nå det gjelder pleiepenger har vi oppfattet at det har vært et ønske fra politikerne å sikre dem som vil pleie sine nærmeste i livets sluttfase, og er overrasket over denne innstramningen som også er en dråpe i havet når det gjelder sparte utgifter, sier Ryel.

Leder av Norsk Palliativ Forening - for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker, reagerer også sterkt.

- Dette blir å gå i totalt feil retning. Man sier at pårørendes rolle er viktigere enn noen gang. Spesielt er man en ressurs i livets sluttfase.Dermed burde alle få støtte til å ta vare på sine nærmeste, sier styreleder Bodil Husby.

 

Les hva Arne Strand skriver om de blåblås første statsbudsjett

 

Tydelig blåblått budsjett

LO-lederen mener budsjettet til Eriksson preges av «ostehøvelmetoden», der de svakeste svekkes. Hun viser til at regjeringen blant annet vil:

* Kutte i feriepengetillegget for dagpengemottakere

* Kutte i overgangsstønaden for enslige forsørgere fra tre til ett år

* Øke renten for boliglån i Statens pensjonskasse fra 1,25 til 1,5 prosent

- Jeg ser helt klart at dette er et tydelig Høyre/Frp-budsjett, med mer til de som har mest fra før, mens de ved enden av bordet er glemt, sier Kristiansen.

 

Unødvendig uføre

Heller ikke hos NHO er det begeistring for blåblå krav. Attføringsbedriftene i NHO mener regjeringens forslag til statsbudsjett gjør det vanskeligere for utsatte grupper å komme i jobb når den kutter 1.000 tiltaksplasser.

- Flere vil bli unødvendig uføretrygdet. 60.000 personer med nedsatt arbeidsevne har stått årevis i kø for å få hjelp til å komme seg i jobb. Det siste vi trenger er at regjeringen kutter tiltaksplasser, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.

Han mener det er spesielt viktig å styrke arbeidsmarkedstiltakene når man endrer uføretrygden og kutt i overgangsstønaden for enslige forsørgere for å få flere i jobb.

- Det må følges opp med en mer aktiv tiltakspolitikk. I verste fall kan dette føre til økt fattigdom, sier Leikvoll.

Også LO-lederen reagerer på at det her er færre tiltaksplasser. I tillegg etterlyser hun at regjeringen skal gå tilbake på de omstridte permitteringsreglene som ble innført ved nyttår.

- Det gjøres fortsatt ikke noe med permitteringsreglene. Samtidig mister tusenvis jobbene sine i oljebransjen og leverandørindustrien tilknyttet oljebransjen, sier Kristiansen opprørt.

samfunn@dagsavisen.no