Punkterer sykkelforslag

Stortingsflertallet sier trolig nei til en nasjonal sykkelstrategi.

Verken Høyre, Frp eller Venstre mener det er behov for en slik strategi, og vil derfor ikke støtte SVs forslag om dette, når det skal voteres fredag. Syklistenes Landsforening (SLF) fortviler.

– Ambisjonene om sykkeltilrettelegging er høye, på tvers av partiene, men det rulles ikke ut sykkelveier i tråd med vedtatte mål, påpeker generalsekretær Morgan Andersson i SLF.

Han mener stortingspolitikerne ved å si nei til forpliktende nasjonal sykkelstrategi, går glipp av en gylden anledning til å tette gapet mellom mål og midler.

Les også: Finner ikke sykkelen i statsbudsjettet

Langt fra målet

– Med elsykkelen har vi fått en helt ny situasjon. I motsetning til det mange har trodd før, kan Norge nå bli et sykkelland, sa SVs Arne Nævra til Dagsavisen, da han i oktober begrunnet behovet for en nasjonal sykkelstrategi.

Målet i gjeldende Nasjonal transportplan, vedtatt av et enstemmig storting, er at 8 prosent av alle reiser skal gjøres på sykkel, innen 2023. Det innebærer tilnærmet en dobling av dagens andel, som har vært tilnærmet den samme gjennom hele 2000-tallet, påpeker SLF.

For at målet om 8 prosent skal nås, «må sykkelandelen i byene være på mellom 10 og 20 prosent», påpekes det på regjeringens nettsider.

Der er vi ennå ikke på noen måte, ifølge reisevaneundersøkelsen for 2019. Da var sykkelandelen 10 prosent i Trondheim, 9 prosent i Stavanger, 6 prosent i Oslo og bare 4 prosent i Bergen.

Les også: – Vi har gjort oss avhengige av bilen

43 år gamle løfter

Løsningen på den utfordringen er en nasjonal sykkelstrategi, mener altså SV, som nå har fått med seg Ap på det. Med en slik strategi vil man kunne rydde av veien det som i dag hindrer etableringen av et sammenhengende sykkelveinett i byene, ifølge SV, som blant annet peker på at samarbeidet mellom kommune, fylkeskommune og staten, nå er for dårlig.

Høyre, Frp og Venstre er av en annen oppfatning. De mener Nasjonal transportplan (NTP) «er det korrekte rammeverket for nasjonale planer for transportmidler. Samferdsel og planer for transport må sees i en helhet, særlig når det er snakk om nasjonale planer.»

Dette går fram av transport- og kommunikasjonskomiteen behandling av saken.

Klok av skade avviser SLF at NTP er løsningen på noe som helst, fordi «NTP er et lite forpliktende overordnet styringsdokument som ikke beskriver godt nok hvordan man skal nå målene.»

SLF minner om at det i Norsk vegplan II i 1977, ble lovet at det skulle bygges ut sammenhengende sykkelveinett alle steder med over 5.000 innbyggere i løpet av de neste åtte årene. I 2020, 43 år senere, er det ingen norske steder som har dette på plass.

Les også: Dette er det verste med alle andre i trafikken

Rekordsalg av elsykler

Det kan forklares med for små bevilginger og mangel på en forpliktende nasjonal sykkelstrategi med konkrete investeringsplaner, mener SLF.

– Høyre, Frp og Venstre går nå glipp av en mulighet til å vise at de ønsker å levere på eget mål, i en tid der verdien av sykling som smittefri transport har vist seg å stå sentralt. Slik vil det også vil være ved kommende pandemier, poengterer Morgan Andersson.

At behovet for gode, trygge, sammenhengende sykkelveier er stort og voksende, synes å være soleklart. Som Dagsavisen skrev i oktober, ligger det an til å bli solgt 80.000 elsykler i år, 50 prosent flere enn i fjor.

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, viser til «at nye typer sykler er blitt populære fremkomstmidler. Både elsykler og elsparkesykler er eksempler på nye former for sykler som er mye brukt.»

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.