Rekkehuset til barnepsykolog Magne Raundalen ble tagget ned etter at han sa at det biologiske prinsipp må fravikes når barn blir utsatt for vold og omsorgssvikt av sine foreldre. Artikkel 8 er paragrafen i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som verner om familiens fred. FOTO: MAGNE RAUNDALEN

Psykolog fikk tagget ned huset

UPOPULÆRT: Barnepsykolog Magne Raundalen fikk tagget ned huset sitt da han tok til orde for å senke barnevernets terskel for å ta barn fra sine biologiske foreldre.

Samme kveld som Magne Raundalen forsvarte dette standpunktet i en direktesending på NRK i Trondheim ble huset hans tagget ned foran og bak med bokstavene «EMK art 8», paragrafen i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som verner om familiens fred. I tillegg hadde noen vært inni huset hans og teipet opp Raundalen-utvalgets utredning «Bedre beskyttelse av barns utvikling» på speilet.

- Det er åpenbart ikke helt ufarlig å utfordre det biologiske prinsipp. Men utviklingen går den veien at foreldre må gi fra seg rettigheter til sine barn. Vi må komme utsatte barn til unnsetning. Ti prosent av nasjonens barn blir utsatt for vold og uakseptabel atferd fra sine foreldre, sier Raundalen som ledet utvalget som i 2012 innførte et nytt førende prinsipp i barneloven, «det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp».

 

Les også:

Barnehjernen kan skades for livet

Kontantstøtte gjør vondt verre

 

Gå foran biologi

Utvalget konkluderte med at dette prinsippet må gis forrang i forhold til det biologiske prinsipp i saker der tilknytnings- og relasjonskvaliteten er til hinder for barnets utvikling.

- Det bør være helt ukontroversielt at det livsnødvendige, voksne omsorgssystemet kan bli redusert ved uakseptabel foreldrepraksis som skyldes vold, rus, psykiske lidelser, alvorlige traumer, mentale funksjonshemninger eller andre ekstreme livssituasjoner.

- Det syntes åpenbart ikke den eller de som tagget ned huset ditt? Vet du hvem det er?

- Jeg må betro deg at jeg ringte til en med godt kjennskap til kriminelle miljøer og fortalte hva som var skjedd. Han var sikker på at det var damer. Sinte menn knuser ting, sier Raundalen.

 

Les også: "Sviket mot barna holder meg våken"

 

Skvatt

- Jeg sov så godt den natten at jeg glemte hele taggingen. Jeg skvatt da jeg så huset neste morgen, sier Raundalen som ringte vaktmesteren og fikk taggingen malt over samme dag.

Det er ikke første gang den høyprofilerte barnepsykologen får trusler. Men tidligere har de kommer på telefonsvareren, på nett - og i nettdebatter.

- Jeg følger ikke med på alt som skrives om meg, får det bare referert. Men for tre-fire år siden var det så mye at jeg kontaktet politiet for å få dem til å overvåke datamaskinen min, sier Raundalen.

Forskning viser at erfaringer fra tidlig barndom har stor påvirkning på utviklingen av hjernen. Derfor er det så viktig at dårlige relasjoner mellom foreldre og barn oppdages tidlig, og at foreldre får veiledning.

- Jeg ønsker meg et demonstrasjonstog med parolen «Foreldreveiledning nå!» Hvordan blir dommen over vår tid? Vi hadde all kunnskapen, vi hadde alle pengene, men vi kom ikke de mest utsatte barna til unnsetning, sier Raundalen.

- Jeg sover ikke dårlig om natta på grunn av de barna som blir utsatt for vold og overgrep som blir sett og får hjelp. Men for de barna som ikke blir sett og oppdaget. Vi har et utendørs barnevern som aldri kommer hjem til noen. Det blir sett på som angiveri, sier Raundalen.

nina.johnsrud@dagsavisen.no