SKAL VITNE: De fire rettspsykiaterne Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas skal alle i vitneboksen i rettssaken mot Anders Behring Breivik til uka. FOTO: NTB SCANPIX

Psykiatriens kampuke i retten

Etter et halvt års ventetid vil det endelig bli kjent hva Synne Sørheim og Torgeir Husby har tenkt om den massive kritikken mot den første psykiatrirapporten om Anders Behring Breivik.

De to psykiaterne har i et halvt år avvist ethvert spørsmål om innholdet i den 239 sider lange rapporten. Det vakte betydelig oppsikt da det ble kjent at de mente Breivik lider av paranoid schizofreni og at han var i psykose 22. juli. Deres konklusjon var grunnlaget for at påtalemyndigheten skulle mene at han var utilregnelig og at det ble tatt ut tiltale om overføring på tvungent psykisk helsevern.

Onsdag vil de legge fram rapporten og sine vurderinger etter å ha observert Breivik i retten i åtte uker. I slutten av uka vil de to andre psykiaterne, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, følge opp med sin rapport og sine vurderinger.

 

Heftig diskusjon

Psykologiprofessor Svenn Torgersen uttalte til NTB i forrige uke at det er en heftig diskusjon i fagmiljøet om hvordan den første rapporten kunne konkludere slik den gjorde, og om de to psykiaterne kommer til å endre konklusjon når de skal forklare seg neste uke.

–  Gjør de det, er det tegn på en enorm styrke. Det har skjedd før i rettssaker at sakkyndige har snudd, men det er ikke ofte, sier Torgersen.

Både Sørheim og Husby avsto fra å stille spørsmål etter at psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt som aktoratets vitne hadde brukt hele fredagen til å redegjøre for sitt alternative syn. Han konkludert med at Breivik mest trolig lider av Aspergers syndrom i kombinasjon med Tourettes syndrom og med en narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

 

Vitner først

Før de rettsoppnevnte sakkyndige skal vitne skal imidlertid flere vitner fra for forsvaret og medlemmer av Den rettsmedisinske kommisjon møte i retten. Blant annet skal hele laget av psykiatere og pleiere som gjennomførte den tre uker lange tvangsobservasjonen av Breivik i Ila fengsel, vitne.

Først ut er psykiatriprofessor og nestor i norsk psykiatrimiljø Einar Kringlen. I januar uttalte 81 år gamle Kringlen i et intervju med Dag og Tid at han støttet konklusjonen til psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby om at Anders Behring Breivik er utilregnelig. Etter å ha sett tiltalte i retten under starten på rettssaken snudde imidlertid Kringlen overraskende tvert om.

 

Ikke nok høyde

– Anders Behring Breivik viser ingen tegn til psykose i retten og må erklæres tilregnelig, sier Kringlen nå.

Han mener de sakkyndige i den første rapporten ikke har tatt nok høyde for Breiviks ideologiske overbevisning.

– Alt er tolket i retning av vrangforestillinger. Men verdensbildet hans er ikke uten kontakt med denne verden. De sakkyndige i den første rapporten landet for lett på at forestillingene hans var bisarre, der andre kunne sett dem mer i sammenheng med det ekstreme politiske synet hans, sier professor Kringlen.

 

Ikke psykotisk

Dette er i overensstemmelse med hva tidligere leder av Den rettsmedisinske kommisjon, psykiater Randi Rosenqvist, også mener. Hun arbeider i dag i Ila fengsel som rådgiver for ledelsen, og på oppdrag fra fengselsdirektør Knut Bjarkeid utarbeidet hun ved tre anledninger i fjor høst notater til fengselsledelsen. Notatene ble fortløpende benyttet i vurderingene av om fengsel var rett sted for Breivik og om han i stedet burde overføres til sykehus.

Første notat, datert 18. august, baserer seg på informasjon fra fengselet og mediene. I forbindelse med de to andre notatene møtte Rosenqvist Breivik i fengselet. De omtrent én time lange møtene fant sted 1. november og 19. desember.

Ikke i forbindelse med noen av rapportene finner den erfarne psykiateren tegn til psykose hos Breivik.

–  Jeg oppfatter hans avvikende utsagn som et uttrykk for ekstrem ideologi, ikke på noe vis som en psykotisk virkelighetsoppfatning, skriver Rosenqvist,

 

– Ekstremisme

For hva det måtte være verd, så er Breivik selv enige med dem som mener en må se på hans politiske og ideologiske ståsted. Da dommer Wenche Arntzen åpnet for den tiltaltes kommentarer i retten fredag, konkluderte han selv slik:

–  Dommerne i denne saken bør avskjære alle psykiatriske vitner og tilsidesette og ikke legge vekt på de to rapportene siden denne saken åpenbart handler om politisk ekstremisme og ikke psykiatri, kommenterte Breivik.

Han blir neppe hørt.