Politiet har vært bevæpnet siden november på grunn av terrortrusselen mot Norge. FOTO: ERLEND AAS/NTB SCANPIX

PST sperrer kontoer

SYRIAFARERE: PST får fryse kontoene til to nordmenn som har sluttet seg til IS.

Oslo tingrett har gitt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) medhold i kravet om å fryse alle verdier hos to 23 år gamle nordmenn som har sluttet seg til Den islamske staten (IS).

I domsslutningene fra Oslo tingrett går det fram at PST gis rett til å båndlegge alle kontoene som tilhører de to 23-åringene i, fram til midten av desember i år.

Dette betyr at de fra nå og til midten av desember ikke har tilgang til sine egne penger på kontoer i norske eller utenlandske banker.

Dette er ett av de nye tiltakene norsk politi prøver ut for å hemme dem som vil delta i terrorhandlinger i utlandet.

– Jeg kan bekrefte at dette er noe PST har tatt initiativ til, og som vi har fått rettens medhold i, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Fredag fattet tingretten beslutningen som berører den ene av de to, og mandag fikk Økokrim også medhold i at midlene til den andre skal fryses.

Åpent med i IS

Førstnevnte har ifølge NRKs kartlegging bodd i Norge siden han var tolv. Den opprinnelig tsjetsjenske mannen skal i fjor ha reist fra Norge for å bli med i kampen IS fører. På sin side på Facebook oppgir han åpent at han «arbeider for Den islamske staten i Irak og Levanten». Han er en av flere fra Østfold som har reist til Syria.

Mandag fattet Oslo tingrett også en identisk slutning som gjelder den andre mannen. Den gjelder til 15. desember 2014.

Ifølge TV 2 har han norsk far og filippinsk mor og er født og oppvokst i Østfold. Han konverterte til islam for to år siden og reiste til Syria i desember i fjor. 23-åringen skal være blant de nordmennene i Syria som har mest kamperfaring. Han har selv skrevet på Facebook at han er tilhenger av IS. Han skal ha giftet seg i Syria.

Straffeprosessloven

Regelen, som er forankret i straffeprosessloven, gir PST rett til å båndlegge alle midler 23-åringene har. De skal likevel kunne kjøpe mat og betale for husly.

Av forarbeidene til bestemmelsen går det fram at dette er et middel som kan brukes mot personer PST mener de har skjellig grunn til å mistenke for å bryte terrorbestemmelsene i straffeloven. Spesielt de som samler inn penger for å finansiere terror, rammes av bestemmelsen.

Frykter terror

PST har mange ganger sagt at de er bekymret for de mange unge som reiser fra Norge til Syria og deltar i krigshandlinger, ikke minst fordi hjemvendte og traumatiserte fremmedkrigere kan utgjøre en fare i Norge. Etter det norske myndigheter vet, skal opptil 60 unge menn ha reist til Syria. Flere av dem er drept i krigshandlinger. Få har så langt vendt tilbake til Norge.

Norske finansinstitusjoner har en selvstendig plikt til å melde fra om mistenkelige transaksjoner hos sine kunder. Det er spesielt med tanke på transaksjoner som dreier seg om hvitvasking og midler unndratt beskatning, men også ved tegn til at penger kan bli brukt til å finansiere terror. (NTB)