Foreldre til barn i Oslobarnehager varsler om at barnehageansatte vil si opp jobbene sine på grunn av konkurranseutsettingen.

Protesterte for barna

BARNEHAGE-KRANGEL: Mens foreldre samlet seg på Rådhusplassen for å protestere mot privatisering av sju barnehager, var det drama i Oslo bystyre i går.

- Jeg har full forståelse for engasjementet. Jeg ville gjort det samme selv. Man sender jo det kjæreste man har til barnehagen, sa Anniken Hauglie (H), ansvarlig byråd for barnehagene i Oslo til Dagsavisen i går, mens Foreldregruppa mot konkurranseutsetting av barnehager protesterte utenfor Rådhuset mot at sju barnehager i Oslo skal konkurranseutsettes.

 

Foreslo avlysning

- Det haster, sa leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe, Libe Rieber-Mohn, fra talerstolen da hun la fram forslag fra Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet De grønne om at konkurranseutsettingen må avlyses grunnet dårlig arbeid fra byrådets side. Bystyret bestemte seg for å behandle saken på nytt som siste sak under bystyremøtet. Men da konkurranseutsettingen er en avtale mellom Frp og byrådspartiene, var det da Dagsavisen gikk i trykken lite som tydet på endring i vedtaket.

Som Dagsavisen har skrevet forlenget Hauglie anbudsfristen fordi foreldrene har ytret at de ikke har blitt hørt.

- Vi trodde det vi hadde gjort var tilstrekkelig. Da spørsmålet kom opp, ville vi fjerne all tvil og åpne opp for skriftlig kommentarer fra foreldrene, forteller Hauglie. Hun forteller at hun er åpen for å diskutere overtakelsesdato og andre praktiske elementer.

- Men hvis bystyret opprettholder sitt vedtak er det fortsatt sju barnehager som må konkurranseutsettes, presiserer hun.

 

Les også:

Frykter for rekrutteringen

Frykter rasering av en av landets beste barnehager

Bred front mot barnehagesalget

 

Barnets beste

I går skrev Dagsavisen om et brev foreldregruppa har fått fra Barneombudet der det reises spørsmål om FNs barnekonvensjon er fulgt, ved at byrådet har vurdert konkurranseutsettingen opp mot bestemmelsen om barnets beste.

- Ser du på kravene vi stiller i anbudet, er det nettopp kvaliteten på tilbudet som er det sentrale. Vi krever erfaring med drift, dokumentasjon av lønns- og arbeidsforhold, pensjon, pedagogikk, bemanningsplan, kompetansehevingsplan for ansatte, og at de dokumenterer hvordan de skal sørge for at barna kan godt nok norsk til skolestart, sier Hauglie.

- Er det til barnets beste å konkurranseutsette barnehager?


- Halvparten av barnehagene i Oslo er private. Brukerundersøkelser viser at mange er gode. Mange knytter seg også opp mot forskningsinstitusjoner.

- Er det da til barnets beste?

- Det er et merkelig spørsmål å svare på.

- Men dere må jo ha tatt en vurdering av dette?

- Ja, men hvis du ser på anbudsutlysningen så er kvalitetskravene en del av dette. Jeg er helt sikker på at vi ikke får inn useriøse aktører, sier Hauglie, som i går oppfordret foreldre og ansatte til å holde roen.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

Les også:

Selger unna barnehager

– Barnehagesalget skader integreringen