Oslo Ap mener partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik og resten av Aps stortingsgruppe nå må gi «kraftige og klare signaler» til regjeringen om å endre behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.

Presses av sine egne

Det største fylkeslaget i Arbeiderpartiet ber nå sitt eget parti stoppe Sylvi Listhaugs praksis overfor enslige mindreårige asylsøkere.

 

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

Arbeiderpartiet på Stortinget presses nå av sine egne til å endre dagens asylpraksis overfor unge afghanske flyktninger.

I 2016 fikk 316 enslige mindreårige midlertidig oppholdstillatelse. Året før var tallet 15. Det ble behandlet flere asylsøknader i fjor, men økningen veier ikke opp for den kraftige veksten i bruk av midlertidighet. De fleste av disse er afghanere.

Tirsdag vedtok representantskapet i Oslo Ap at stortingsgruppa må prioritere å avløse dagens ordning med en ny (se hele vedtaket i bunnen av saken). Begrunnelsen er at det vedtatte asylforliket «trues og utfordres» av Frps statsråder som styrer politikken i det daglige.

– Oslo Ap stiller seg bak asylforliket som legger føringer for at Norge skal ha en streng, rettferdig, men også human asylpolitikk. Mange mener at den retorikken og praksis som er ført til nå ikke er human. Mange unge mennesker med beskyttelsesbehov har livet på vent, og det er en praksis vi ikke ønsker, sier leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, til Dagsavisen.

Asylforliket ble inngått i 2015 av alle partiene på Stortinget utenom SV og MDG. Der ble partiene enige om en rekke innstramminger og føringer for norsk asyl- og innvandringspolitikk.

Les også: Unge asylsøkere går til grunne

Vil instruere Listhaug

Blant Ap-erne i Oslo som fronter vedtaket, er tidligere utenriksminister og leder av Afghanistan-kommisjonen, Bjørn Tore Godal.

– Dere sier her at forlikspartiene må gi «kraftige og klare signaler» om at praksis må endres. Er det her snakk om å instruere Listhaug, i ytterste konsekvens?

– Ja, Listhaug er for så vidt under konstant instruks fra Stortinget. Det må hun avfinne seg med, sier Godal til Dagsavisen.

– Bakgrunnen her er at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er alvorlig. Samtidig opplever vi en returpraksis som blir stadig strengere. Dette har både flyktningorganisasjoner, bispemøtet og legeforeningen reagert på. Nå har Oslo Ap vedtatt en uttalelse hvor vi sier at Ap må alliere seg med partene i asylforliket, og muligens også SV for å endre praksis.

Tidsbegrensa tillatelser som ikke kan fornyes, har siden 2009 blitt gitt til mindreårige asylsøker mellom 16 og 18 som ikke har krav på beskyttelse. Tidligere har det ikke vært vanlig å gi midlertidig opphold til dem som er under 17 år, selv om loven åpnet for det. Men det siste året har UDI i større grad tatt brukt denne typen tillatelser.

– Midlertidigheten bare øker og øker, og det er en stadig innstramming i returpraksisen. Flere og flere plasseres i denne kategorien der de får midlertidig opphold, og dette kan ikke bli en hovedregel, sier Godal.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mer human Ap-politikk

AUF i Oslo ser på vedtaket i representantskapet som en seier.

– Oslo Ap mener at Ap på Stortinget må gå sammen med de andre forlikspartiene og gi et kraftig klare signal til regjeringen om at dagens praksis der så mange enslige mindreårige afghanere sendes ut når de fyller 18, må endres. De må avløse dagens ordning med en ny, der det er en mer individuell vurdering og ser mennesket mer, sier leder Agnes Viljugrein i AUF i Oslo.

I tillegg til oppfordringen til stortingsgruppa kommer det et klart innspill til Aps programkomité som om dagen legger siste hånd på verket på partiets nye politikk. Oslo Ap vil at programkomiteen skal utforme en flyktningpolitikk som begrenser midlertidig opphold for de barna dette gjelder mellom 16 og 18 år.

– Dette er en oppfordring om en mer human asylpolitikk, der bruken av midlertidig opphold begrenses. Vi AUF har vært opptatt av dette lenge, og er glad for at representantskapet ønsker å unngå en utstrakt bruk av midlertidig opphold, sier Viljugrein.

Les også: Opprørt Hareide

Tajik takker for innspill

Leder av programkomiteen, Hadia Tajik, er i innspurten med programmet og takker for innspillet fra Oslo Ap.

– Når programutkastet legges fram er det til disposisjon for hele partiet fram til det skal vedtas på landsmøtet i april, sier Ap-nestlederen.

Om Oslo Aps forslag om at Ap på Stortinget må gå i samlet front med forlikspartnerne for å endre praksis, sier Tajik følgende:

– Vi får mange innspill fra mange ulike fylkeslag. Dette innspillet blir vurdert av stortingsgruppa på vanlig måte, sier Tajik, som er parlamentarisk nestleder for Ap på Stortinget.

– Synes du Listhaug forvalter vedtaket i tråd med asylforliket?

– Vår vurdering har vært at enslige mindreårige asylsøkere står i en sårbar situasjon, og at det er mindre humant å gi en asylsøker et avslag enn å la den mindreårige få midlertidig opphold fram til hun eller han er i en plass i livet som gjør det mulig for vedkommende å ta konsekvensen av opphold eller avslag. Vi hører på innspillet fra Oslo Ap og det blir behandlet på vanlig måte.

Debatt: Om unge asylsøkere

 

Oslo Aps vedtak

* Oslo Arbeiderpartis årsmøtevedtak fra 2016 ligger til grunn for vårt syn på flyktningpolitikken. Gjennom flyktningeforliket har Stortinget gitt regjeringen retningslinjer for en streng, rettferdig, men også human praksis. Oslo Ap stiller seg bak forliket.

* Forliket trues og utfordres av at Fremskrittspartiets statsråder styrer politikken i det daglige. Det er lite vilje til å vise humanitet både i praksis og i retorikken som brukes. Norge har nå for eksempel blant verdens strengeste praksis i utsendelse av unge afghanske flyktninger, på tross av at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan etter 15 års krig er verre enn noen gang. Returpraksis strammes stadig inn, tross protester og innsigelser fra flyktningeorganisasjonene, Bispemøtet, Legeforeningen og andre.

* Unge mennesker med stort beskyttelsesbehov som gjør sitt beste for å forberede seg på et bedre liv, bringes til fortvilelse og til ny flukt inn i det usikre. Mange er uten foreldre, nære slektninger eller noe kjent nærmiljø å vende tilbake til. Uro, krigshandlinger og terror truer.

* Dette er primært regjeringens ansvar. Men Arbeiderpartiet har nå en viktig oppgave; sammen med forlikspartiene Kristelig Folkeparti, Venstre og potensielt også Høyre og SV å gi kraftige og klare signaler fra Stortinget om at praksis må endres. Kollektivt preget utsending av store grupper ved nådd 18 års grense må avløses av en ordning med fornyet og inngående individuell vurdering.

* Representantskapet ber Arbeiderpartiets stortingsgruppe gi disse spørsmålene høy prioritet. Partiets programkomité må legge opp til en flyktningpolitikk, der grunnleggende menneskelige hensyn vektlegges og midlertidige oppholdstillatelse for barn og unge begrenses. Et særskilt regelverk med sårbarhetskriterier for barn som får midlertidige oppholdstillatelser bør vurderes som et mulig tiltak. Oslo Ap ønsker å unngå en utstrakt bruk av midlertidighet som svekker integreringen og barns livskvalitet.

Les også: En av fem enslige asylsøkere flytter til Oslo