Press mot Solberg om å avsløre mulig mobilhacking

Har kinesisk eller iransk sikkerhetstjeneste lykkes med å hacke mobiltelefonen til avgått statsråd Per Sandberg? Opposisjonen krever svar, men statsministeren peker på PST.

 

ARENDAL (Dagsavisen): – Spørsmål om gjennomgang av mobiltelefonen er det PST som må svare på. Jeg kommer ikke til å gi betraktninger rundt spørsmål som det er tjenestene som må håndtere, sier statsminister Erna Solberg.

Tirsdag omtalte Dagsavisen Stortingets oppfølging av Sandberg-saken. En sentral aktør er KrFs Hans Fredrik Grøvan. KrF er på vippen i Stortinget, og kan snu flertallet mot regjeringen. Grøvan er partiets mann i kontrollkomiteen, der flere partier har gjort det klart at de på lang nær er ferdige med saken tross fiskeriminister Per Sandbergs avgang.

– Hvis det har skjedd skade, så må vi vite hvilken skade som har skjedd. Ikke på detaljnivå, men vi må få vite konklusjonen, sa Grøvan til Dagsavisen i går.

Les også: Sandberg: – Dere har nærmest henrettet denne kvinnen

Stor fare for hacking

Sandberg-saken har utviklet seg fra dag til dag. Den handler om alt fra Norges forhold til Iran, alvorlige brudd på retningslinjer for sikkerhet, et konfliktfylt samlivsbrudd mellom to regjeringsmedlemmer, en ny kjæreste som står på gjestelista i den iranske ambassaden – og Per Sandberg som gikk av som fiskeriminister og trakk seg som Frp-nestleder på én og samme dag.

Den alvorlige kjernen i saken er dette:

I mai reiste Frp-statsråd Per Sandberg til Kina, og hadde med seg jobbetelefonen. Det var et alvorlig brudd på retningslinjer for sikkerhet – stikk i strid med rådene den norske sikkerhetstjenesten PST gir til regjeringsmedlemmer. I juli tok han med den samme telefonen, denne gangen på en privat tur til Iran. Iran og Kina er, sammen med Russland, navngitt av de norske sikkerhetstjenestene som sikkerhetstrusler mot Norge.

Tidligere sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, er overbevist om at iranske myndigheter har hacket Per Sandbergs mobiltelefon.

Om Sandbergs Kina-tur, sa Grandhagen til Dagsavisen sist uke:

– Det er minst like risikofylt som å ta den med til Iran.

Les hele saken her: Tidligere sjef for E-tjenesten tror Sandbergs mobil har blitt hacket

På spørsmål fra Dagsavisen om statsministeren vil dele informasjon om mulig hacking av Sandbergs telefon med Stortinget, svarer Solberg slik:

– Vi kommer til å svare Stortinget på de spørsmålene de har, selvfølgelig innenfor rammene av det vi svare samtidig som vi ikke skal ramme metodikken eller arbeidsmetodene til PST. Det er viktig å ta med også de hensynene i denne saken. Så det blir i stor grad opp til PST å vurdere hva som kan oppgis av opplysninger, sier statsministeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– PSTs råd avgjørende

– Skyver du denne avgjørelsen over på PST?

– Jeg kan ikke avdekke, i hvert fall ikke på dette tidspunktet, vurderinger av saker som PST har, før eventuelt PST klarerer at vi kan snakke om det, sier hun.

– Når PST kommer med en konklusjon – vil du viderebringe den til Stortinget?

– Svaret er det samme. Jeg kommer til å lytte til hva PST mener vi bør si.

– Så det er PST som bestemmer dette?

– PST skal ivareta og gjøre sikkerhetsvurderinger på hva vi kan være åpne om, og hvordan vi kan håndtere dette. Derfor vil rådene PST gir meg være avgjørende for hvordan vi kan håndtere dette videre, sier Solberg, før hun skyter inn:

– Og det er nettopp fordi jeg ivaretar sikkerheten hele tida.

Kommentar: Sirkus og sikkerhet (Hege Ulstein)

– Kan være umulig

PST vil overfor Dagsavisen ikke kommentere statsministerens henvisning om at det er «i stor grad opp til PST å vurdere hva som kan oppgis av opplysninger», eller hvorvidt PST vil gå ut med noe når undersøkelsen er sluttført.

Senior kommunikasjonsrådgiver Annett Aamodt antyder at det kan være umulig å slå fast kinesisk eller iransk hacking av eksstatsrådens telefon: «PST gjør nå undersøkelser av telefonen. Det er ikke sikkert at vi vil være i stand til å konkludere om telefonen har vært hacket eller ikke. Flere land, blant dem Iran, har etter det vi erfarer ressurssterke etterretningstjenester og antakelig sofistikerte tekniske kapasiteter. En eventuell teknisk etterretningsoperasjon rettet mot en mobiltelefon, vil ikke nødvendigvis ha etterlatt seg gjenfinnbare spor», skriver hun til Dagsavisen.

På Stortinget slår SV og MDG følge med KrF i kravet om å få vite resultatet av PSTs undersøkelse.

– Denne saken er blitt såpass alvorlig at Stortinget bør forsikres om at det ikke har skjedd sikkerhetslekkasjer fra Sandbergs telefon. Regjeringen må redegjøre for om sikkerhetsinformasjon har kommet på avveie til Stortinget, men vi er åpne for hvordan dette skal skje. Det kan skje offentlig i Stortinget, eller Solberg kan velge å orientere de parlamentariske lederne og forsvarskomiteen unntatt offentligheten, sier MDG-talsperson Une Aina Bastholm.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er imidlertid klar på at det er opp til sikkerhetsmyndighetene å avgjøre.

Les også: Wara: Solvik-Olsen satte jobbtelefon i «flymodus» under jobbreise til Russland