Postombæring annenhver dag: – Mange må belage seg på å finne nytt arbeid

1.500 årsverk forsvinner. Nå kartlegger Posten hvem som må gå.

Av Kai Hovden, Posthornet

Innen utgangen av oktober skal det være klart hvem som må gå fra Posten som følge av postombæring annenhver dag. Mange postbud må belage seg på å finne nytt arbeid.

Konsernsjef Tone Wille i Posten har beskrevet dette som tidenes omstilling i konsernet. 1500 årsverk forventes å forsvinne som følge av overgangen til postombæring annenhver dag, og man arbeider nå med å kartlegge hvem som vil måtte finne seg annet arbeid.

Les også: Posten skal fram, men bare 2,5 dager i uka

Forskjellige ruter

Ifølge Postkom er det omstillingsavtalen og virkemiddelavtalen forbundet har med Posten som legger rammen for den kommende nedbemanningen.

Budene som blir igjen, vil bytte mellom to forskjellige ruter annenhver dag i en femdagers arbeidsuke.

– Vi går nå inn i en stor og krevende nedbemanning. For Postkom er det viktig å finne gode løsninger for flest mulig, men mange må belage seg på å forlate Posten, uttaler Hans Fredrik Danielsen, andre nestleder i Postkom.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lokale drøftinger

Eventuell ny enhetsstruktur som følge av omleggingen skal drøftes mellom partene lokalt, opplyser forbundet.

«Det er ny struktur som er utgangspunktet for nedbemanningene. Dimensjonering i ny struktur drøftes regionalt der det tas hensyn til endringer i tjenestetilbudet og operasjonelle føringer», skriver Postkom.

Omstillingsavtalen legger grunnlaget for utvalgskretsene, og man vil følge ansiennitetsprinsippet. Dersom man skal fravike dette, må det begrunnes og avtales mellom partene.

Tilsettingsstopp

Det pågående arbeidet fører blant annet til at det gjeninnføres tilsettingsstopp for postbud, terminalarbeidere og sjåfører frem til 31. oktober.

Fra 31. oktober og til man går over til postombæring annenhver dag 1. juli 2020, skal det ikke forekomme strukturelle endringer som kan påvirke utvalgskretsene. Dette er for å unngå at man må definere overtallige på nytt.

Videre skal medarbeidere som får ny jobb eksternt få slutte i Posten uten å gjennomføre formell oppsigelsestid dersom det er påkrevd, og man skal prioritere å finne løsninger for medarbeidere mellom 59 og 62 år slik at disse sikres sine AFP-rettigheter. (FriFagbevegelse)