Polske arbeidere i vikarbyrå jobbet for 69 kroner timen

Det polske vikarbyrået ble avslørt for en rekke lovbrudd. Da Mar Vask fikk pålegg om å stanse driften, fortsatte de å leie ut personell ulovlig i mer enn ett år.

Av Tori Aarseth, FriFagbevegelse

Da Arbeidstilsynet dukket opp på kontroll hos BL Bilpleie Handz On på Lagunen kjøpesenter i Bergen, fant de en rekke brudd på lovfestede lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstakerne, som alle var innleid fra det polske vikarbyrået Mar Vask, hadde mangelfulle arbeidskontrakter, ulovlige arbeidstidsordninger uten overtidsbetalt og manglende rutiner for helse, miljø og sikkerhet.

De utsendte arbeidstakerne fra Polen hadde også svært lav lønn, helt nede i 69 kroner i timen, i tillegg til en daglig diettsats på 128 kroner i døgnet og fri losji. Kontraktene ga dem en månedslønn på 11.000 og 13.000 kroner i måneden.

Arbeidstilsynet konkluderte med at de hadde «vesentlig dårligere lønnsvilkår enn norske arbeidstakere i samme bransje», ifølge ett av mange brev til Mar Vask.

Fikk beskjed om å stanse

Den 29. januar 2018 fikk Mar Vask beskjed om å stanse alt arbeid i firmaet.

To år var gått siden Arbeidstilsynet ba om retting av de ulovlige forholdene. Men til tross for gjentatte purringer og en tvangsmulkt på til sammen 120.000 kroner, rettet ikke firmaet opp i lovbruddene.

Senere skulle det vise seg at det polske vikarbyrået også lot være å rette seg etter Arbeidstilsynets vedtak om stans, og fortsatte utleie av utsendte arbeidstakere fra Polen – i strid med loven.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Visste ikke

Knapt et halvt år etter at Mar Vask skulle ha stanset alt arbeid, traff Arbeidstilsynet på arbeidstakere fra vikarbyrået på Oslo Car Service Handz On i Oslo sentrum. Denne filialen av Handz On er nå stengt etter å ha gått konkurs tidligere i år.

Så, over et år etter vedtaket om stans i Mar Vask, besøker Arbeidstilsynet Sandvika Bilpleie Handz On på Sandvika storsenter. Her får de opplyst at bilvaskeriet fortsatt har ansatte innleid fra Mar Vask, som på dette tidspunktet heller ikke er registrert i bemanningsforetaksregisteret.

Marek Marynowski, eieren av Mar Vask, hevder at han ikke forsto at Arbeidstilsynets vedtak også gjaldt utleide arbeidstakere på andre avdelinger av Handz On.

– Jeg visste ikke at min aktivitet var suspendert i hele Norge. Jeg er i kontinuerlig kontakt med Arbeidstilsynet, og jeg gjør alt for å få orden på situasjonen, skriver Marynowski i en e-post til FriFagbevegelse.

I mai 2019 sender Mar Vask på nytt melding om registrering som bemanningsforetak i Norge. Men vedtaket om stans står fortsatt ved lag.

– Alvorlig

Nå har Arbeidstilsynet gått til anmeldelse av vikarbyrået.

– Arbeidstilsynet finner det alvorlig når virksomheter ikke retter seg etter vedtak om stans. Vedtak om stans er vårt pressmiddel for å få virksomheten til å oppfylle de pålegg som er gitt. Når virksomheter ikke retter seg etter våre vedtak, undergraves vår kontrollvirksomhet, skriver tilsynsleder Marita Scott i en e-post til FriFagbevegelse.

Anmeldelsen av Mar Vask ligger nå til vurdering hos Oslo politidistrikt.

Påtalejurist Christian Stenberg ved påtaleavsnittet for finans- og spesiallovbrudd opplyser på generell basis at saker som anmeldes fra tilsynsorganer ofte er alvorlige og vel begrunnet. Det er likevel for tidlig å si om denne saken vil resultere i en påtale.

Pendler til Norge

Mar Vask Marek Marynowski er polsk, men har drevet som NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) i Norge siden 2010. Ifølge Marynowskis advokat, Trine Husaas, drives virksomheten fra Polen, og alle ansatte er polakker som pendler til Norge.

Husaas er også styremedlem i Omega Accounting AS, som er regnskapsfører for Mar Vask. Styreleder Aleksandra Fajfer Eriksen er kontaktperson i Norge for Mar Vask og et hundretalls andre polske firmaer.

De siste sju årene har Mar Vask vært gjennom til sammen tolv tilsyn hvor mange av de samme lovbruddene ble påpekt.

Likevel var helt grunnleggende rettigheter for arbeidstakerne fremdeles ikke ivaretatt da Arbeidstilsynet påla stans i begynnelsen av 2018.

Ulovlig overtid

Disse påleggene fra Arbeidstilsynet er fortsatt ikke oppfylt:

• Arbeidsavtalene mangler bestemmelser om arbeidstid, oppsigelsestid og overtidsbetaling, og avtalt ferie er kortere enn lovens minstekrav.

• Arbeidstakerne utfører overtidsarbeid uten å få overtidsbetaling. I tillegg har de belastende arbeidstidsordninger hvor overtidsarbeidet går utover lovens begrensninger.

• Det er ikke gjort kartlegging, risikovurdering og tiltak i henhold til lovbestemte regler om arbeidsmiljø og HMS. Arbeidstilsynet understreker at dette er viktig fordi bilvaskeriene bruker farlige kjemikalier.

• Der er ingen rutine for å sikre at arbeidstakerne får nødvendig opplæring for å forebygge ulykker.

• Der er ingen plan for bedriftshelsetjenestens bistand.

I tillegg fant tilsynet arbeidstakere som ikke var registrert i A-a-registeret på Lagunen i Bergen. Dette er senere rettet opp i.

Husaas opplyser også at Mar Vask skal ha innført nye arbeidsavtaler fra 2018. Disse er imidlertid ikke mottatt av Arbeidstilsynet.

– Ikke orientert

Ifølge daglig leder Ove Hagen, kjente ikke Handz On-kjeden til stansen i vikarbyrået som har vært brukt av minst ni av deres avdelinger.

– Vi ble ikke orientert om vedtakene, skriver Hagen i en e-post til FriFagbevegelse.

Hagen opplyser at de to siste avdelingene av Handz On som hadde innleide arbeidstakere fra Mar Vask, først avsluttet oppdragene i august i år.

Heretter vil kjeden sette i verk tiltak for å sikre at bilvaskeriene deres er lovlig bemannet.

– Vi stiller heretter krav om at avdelingene må informere og be om forhåndsgodkjenning av bemanningsforetak før de leier inn personell fra disse, skriver Hagen.

Han opplyser også at BL Bilpleie AS betalte 25.000-26.000 kroner i måneden per innleid person fra Mar Vask. (FriFagbevegelse)