Nestleder i Stortingets justiskomité, Per Sandberg, forventer at omfanget av bruken av reimsenger i politiarrester blir avklart. FOTO: KYRRE LIEN/NTB SCANPIX

Politisk harme over reimsengbruk

MAKTBRUK: Toneangivende justispolitikere tar til orde for bedre kontroll med politiets bruk av makt. Reaksjonene kommer etter avsløringen om bruk av reimsenger i politiarrestene.

Alvoret i at Politidirektoratet har tillatt bruk av reimsenger i politiarrester, og at mennesker er blitt utsatt for krenkende og ulovlig bruk av politimakt, vokser i omfang. Politiets bruk av reimsenger har pågått i årevis uten at advokater, psykiatere eller justispolitikere har vært klar over det.

Utelukker ikke reaksjoner

Lederen for Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp), krever at justismyndighetene gjør undersøkelser i denne saken. Han reagerer med vantro på reimseng-avsløringen. I 2008 ble Politidirektoratet gjort oppmerksom på at bruken av reimsenger skjedde uten tilstrekkelig hjemmel og godkjenning. Likevel fikk politiarrestene fortsette å binde fast mennesker i fengselsceller i flere av landets politidistrikter. Sandberg utelukker ikke formelle politiske reaksjoner i kjølvannet av reimbruken.

- Jeg syns det er helt utrolig at denne praksisen har fått vare så lenge. Nå regner jeg med at de relevante organer gjør alt for å avklare både lovlighet og omfang av det som her har skjedd, så får vi komme tilbake til reaksjoner når hele bildet er klart, sier Sandberg.

Han mener det er kritikkverdig at Politidirektoratet (POD) lot dette pågå.

- At verken POD eller Spesialenheten har gjort mer for å avklare forholdene gjør meg matt. Heldigvis er det få steder det er snakk om, men jeg blir svært urolig når jeg tenker på hvor mange personer som potensielt kan ha blitt utsatt for dette, sier Sandberg, som legger til at noe av det verste i saken er Politidirektoratets mangel på oversikt eller kontroll med det som har skjedd.

- Vi snakker tross alt om svært inngripende maktbruk, sier han.

Rettssikkerhet

Andre Oktay Dahl (H), som er andre nestleder i justiskomiteen mener bruken av reimsenger er et eksempel på grunnleggende mangel på rettssikkerhet.

- Jeg reagerer kraftig på at denne type praksis har fått lov til å finne sted. Det henger ikke på greip i forhold til for eksempel regjeringens påståtte oppmerksomhet knyttet mot rettssikkerhet. Bedrede tilsynsordninger, med mulighet for sanksjonering av irregulær praksis bør vurderes, med sikte på å bedre forholdene. Det gjelder både knyttet til politiets maktbruk, men også knyttet til det som skjer i regi av kriminalomsorgen, sier Dahl.

Senterpartiets representant i Stortingets justiskomité, Jenny Klinge, understreker at bruk av reimseng kan representere en sterk krenkelse av mennesker.

- Jeg mener det er ille at Politidirektoratet ikke stanset slik bruk langt tidligere. Dette gjør at det kan være grunn til å sette spørsmålstegn ved hva slags holdninger som får lov til å leve i politiet når det blir påpekt at politimetoder ikke er godkjent, og de likevel blir brukt i årevis etterpå, sier Klinge.

Arbeiderpartiets representant i justiskomiteen, Jan Bøhler, sier han er glad for at Politidirektoratet har stanset bruken.

- Dette har vært ukjent for oss, og alle slike tiltak skal ha hjemmel og forskrifter. Det har ikke dette hatt, og min reaksjon er at dette burde ha vært ryddet opp i langt tidligere, sier han.

Tar selvkritikk

Pål Martin Sand (Ap), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, sier at alle som blir arrestert skal behandles med respekt og på en forsvarlig måte.

- Jeg er glad Politidirektoratet avvikler bruken av reimsenger med umiddelbar virkning. Det er nevnt i årsrapporten til Spesialenheten for politisaker for 2008 at POD i april 2008 ga foreløpige retningslinjer for bruk av tvangstrøye og reimer og gjennom det er departementet orientert om saken, sier Sand.

- Politidirektoratet har tatt selvkritikk på at det gikk så lang tid fra Spesialenheten påpekte forholdet til POD vurderte saken. Det er bare å slutte seg til den selvkritikken, legger han til.

Sand sier han er glad for at Sivilombudsmannen nå får en utvidet oppgave når det gjelder å ettergå forholdene for mennesker som er frihetsberøvet.

- Vi må ha gode mekanismer for å sikre at de som blir arrestert blir behandlet med respekt og på en forsvarlig måte.