Politimestere vil ikke kommentere den omstridte reformen

Landets politimestre vil ikke svare på om politireformen fører til frustrasjon blant deres ansatte. Det vekker reaksjoner.

– Jeg synes det rett og slett er ganske så pinlig at ingen politimester tør å være ærlig om dette, sier Sps Jenny Klinge.

Også leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, reagerer på politimestrenes taushet.

– Det ligger en forpliktelse i det samfunnsoppdraget politimestrene har, til å fortelle hvordan det virkelig står til. De har alt å vinne på å være ærlige med befolkningen, sier han.

– Raserer egen etat

En av dem som ikke har vært redd for å si fra om sine erfaringer med politireformen er innsatsleder Arne Guddal i Drammen.

– Vi raserer egen etat. Når alt skal reformeres på en gang blir det brutalt og voldsomt, og det gir seg utslag i masse frustrerte mennesker. (...) Nå har det begynt å bre seg en håpløshet og en frykt for at det skal bli slik som dette framover.

Dette er noe av det som framkom i et intervju med Guddal i Dagsavisen Fremtiden 28. juni.  Han oppfordret samtidig topplederne i Sør-Øst politidistrikt til å «si at nok er nok mot sittende regjering.»

Politimester for distriktet, Christine Fossen, svarte på blant annet følgende måte:

– Nå er det på grunn av reformen mange som er slitne og frustrerte. Vi sliter også med et meget stramt budsjett, og skulle gjerne hatt bedre rammer.

– Ingen kommentar

For å få klarhet i hvordan det står til i de andre politidistriktene, tok Dagsavisen kontakt med landets øvrige politimestre, refererte blant annet til Guddals utsagn om frustrerte ansatte i politiet,  og stilte mellom annet følgende spørsmål:
Har du kjennskap til lignende frustrasjon blant ansatte i eget politidistrikt?
I så fall – hvordan reagerer du på denne frustrasjonen?
Bør politireformen endres på noe vis?