5.800 politifolk har fått tillatelse til å bære våpen etter PSTs terrorvurdering. Her fra den noe mer konkrete trusselen i sommer. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Politiforsker slakter Anundsen og POD

Professor ved Politihøgskolen mener justisministeren og POD mangler argumenter etter å ha innført «midlertidig bevæpning» av politifolk.

- Jeg skulle uhørt gjerne sett den grundige analysen jeg forutsetter at POD har gjort, der man ser på hva det faktisk innebærer med midlertidig bevæpning, og om det reelt øker beskyttelsen at man har pistolen på hofta i stedet for i bilen, sier Johannes Knutsson, professor og forsker ved Politihøyskolen, til Dagsavisen.

Fra og med tirsdag denne uka går 5.800 politifolk over hele Norge med våpen på hofta, selv om norsk politi i prinsippet ikke skal være bevæpnet. Grunnen er den generelle terrortrusselen mot Norge, som PST redegjorde for tidligere i november. Ifølge PST skal særlig uniformert politi- og forsvarspersonell være mulige terrormål. Politidirektoratet (POD) ønsket derfor at politiet - i en midlertidig periode - skulle få gå med våpen på hofta, og justisminister Anders Anundsen (Frp) sa ja på flekken.

Nå slakter Knutsson avgjørelsen om å gå med våpen på hofta i stedet for å ha det liggende i bilen. Han etterlyser en faglig begrunnelse for midlertidig bevæpning, som aldri har kommet.

- POD sier de skal være kunnskapsstyrt. Da må man ha et reelt underlag man fatter avgjørelser på, sier Knutsson.

 

Les også: Ingen grenser for bevæpning

 

Snikbevæpning

Han mener at det viktigste spørsmålet man bør stille seg er om det blir tryggere for både politiet og sivilbefolkningen når politiet flytter pistolen fra bilen til hofta. Det mener han det ikke er noen grunn til å tro.

- Dersom det er sånn at en fanatiker har bestemt seg for å drepe en politimann, så velger man en metode som gir den effekten man vil ha. Vi hadde for eksempel et mislykket bombeforsøk i Stockholm for noen år siden. Det kan man ikke verge seg mot, sier Knutsson.

Selv om justisminister Anders Anundsen i Stortinget onsdag gjentok flere ganger at den midlertidige bevæpningen ikke skal være en «snikinnføring» av generell bevæpning, tror politiforskeren at det er nettopp det som skjer.

- Jeg må si, jeg tror dette mer er en bakvei for å innføre generell bevæpning. Vi har sterke aktører som mener det er en god idé, blant andre justisministeren, sier Knutsson.

 

Terrortrusselen

Han sier at selv om det finnes det han kaller en diffus trussel om terrorangrep, gjennomføres det faktisk svært få terrorangrep i Vesten.

- Det finnes et antall dokumenterte dødsfall, men ikke særlig mange, selv ikke i land som England, Frankrike eller USA. Det er svært få vi kjenner til, og noen av disse har inntruffet i land der politiet allerede er bevæpnet. Det hjalp jo ikke.

Han mener at England er et interessant land å se til. Landet var i ti år en del av krigen mot IRA, noe som gjorde landet særlig utsatt for terror. Engelskmennene har også de siste årene gjennomlevd både terrorangrep og drap på politifolk. Likevel er de fortsatt et av fem land i verden med ubevæpnet politi, og har heller ingen diskusjon om politibevæpning, slik vi har i Norge.

- I England er realiteten at de fleste politifolk ikke engang er utdannet til å bruke våpen. Gjennom hele Irak-perioden hadde de en pågående terrortrussel, men det endret ikke politiets grunnholdning. Nord-Irland er en sak for seg selv, men i England, Wales og Skottland har de ikke rørt ved grunnprinsippene. Jeg kan ikke tenke meg at trusselen fra terrorister er mindre i Storbritannia enn i Norge, sier politiforskeren.

 

Ny våpeninstruks

Nå om dagen forbereder justisministeren den nye politireformen, der også politiets våpeninstruks skal forandres. I forslaget, som var ute på høring tidligere i år, foreslår justisministeren at POD skal få bestemme hvilke politifolk som skal få bære våpen.

En av begrunnelsene for å åpne for politibevæpning er at karakteren av kriminaliteten i Norge har endret seg de siste årene. Det mener Knutsson at Justisdepartementet har misforstått - med vilje.

- Det er riktig at kriminaliteten har endret seg. Om vi kikker på tallene fra de siste årene har den gått ned. Det er ingen anmerkningsverdig økning i ran eller andre forbrytelser som kan innbefatte en våpentrussel, sier forskeren.

 

Kan be om mer

Dagsavisen har bedt både Justisdepartementet og POD vise fram faglige analyser eller argumenter som viser at midlertidig generell bevæpning av politiet vil gjøre Norge tryggere for politifolk og sivilbefolkningen.

I en e-post gjennom sin kommunikasjonsstab skriver avdelingsdirektør i Politidirektoratet Kaare Songstad følgende: «POD har gjort grundige vurderinger knyttet til innføringen av tiltaket. Risikovurderingen er imidlertid unntatt offentlighet.»

Han skriver også at det kan være aktuelt å be om videre bevæpning.

«Bevæpningen er knyttet til trusselvurderingen fra PST. Dersom trusselnivået forblir uendret, kan det bli aktuelt å be JD om bevæpning av mannskaper utover disse fire ukene.»