Bevæpnet politi har sperret av Stortinget og området rundt Stortinget i Oslo sentrum tirsdag. Vaktholdet er en del av øvelsen Tyr 2012.

Politiet trener på terror

Tungt bevæpnede politistyrker vokter Stortinget og Utenriksdepartementet i Oslo sentrum. Denne gang er det bare en øvelse.

Også Justisdepartementet i Nydalen voktes av væpnet politi.

Innsatsleder Erling Olstad i Oslo politidistrikt bekrefter overfor NTB at politimesteren i Oslo har anmodet Forsvaret om hjelp til å sikre bygninger i hovedstaden.

Garden og HV

– Samhandling med Forsvaret er et sentralt element i øvelsen. I tillegg får vi testet egen kompetanse og evne til å håndtere en krisesituasjon, sier Olstad, som selv var på post ved Stortinget tirsdag og ledet operasjonen derfra.

Det er Hans Majestet Kongens Garde og mannskaper fra HV som skal hjelpe politiet. Terroranslagene 22. juli i fjor viste klart at det kan oppstå situasjoner der det er ønskelig at militære avdelinger bistår politiet. Derfor har Garden fått et tilleggsoppdrag til sine ordinære oppgaver. Avdelingen skal hjelpe politiet i krisesituasjoner med å sikre viktige bygninger som Stortinget og regjeringsbygninger.

Beslutningen om at en militær avdeling skal støtte politiet tas på svært høyt nivå. I de fleste tilfeller må slik støtte godkjennes av toppledere i både Forsvaret og politiet, samt av forsvarsministeren og justisministeren

To politidistrikter

Øvelse Tyr er politiets nasjonale krisehåndteringsøvelse, og i år utspiller krisescenariene seg fra tirsdag til torsdag denne uken i de to politidistriktene Romerike og Oslo, først og fremst på Oslo Lufthavn Gardermoen og i Oslo sentrum. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen (Ap) vil onsdag besøke Gardermoen for å se hvordan øvelsen forløper.

Øvelsens tema er bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror, i samhandling med Forsvaret og andre offentlige og sivile aktører.

Øvelsen vil også legge vekt på samarbeid mellom politidistrikter og Politidirektoratet, samt varsling og mobilisering.

– Vil bli fulgt opp

– Øvelsen er en sentral del av politiets oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Han sier at erfaringer og funn fra øvelsen vil bli fulgt opp for å bedre samfunnets beredskap og evne til håndtering av kriser, terror og alvorlig kriminalitet.

Politihøgskolen skal evaluere øvelse Tyr. Vurderingene vil bli lagt fram i en egen evalueringsrapport.

Rullerende tema

Øvelse Tyr er tidligere blitt gjennomført i Søndre Buskerud politidistrikt (2007), Sunnmøre politidistrikt (2008), Telemark politidistrikt (2009) og Midtre Hålogaland politidistrikt (2010). I 2011 ble øvelse Tyr utsatt som en følge av hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli. Tema for øvelse Tyr er rullerende hvert år, innenfor rammene alvorlig kriminalitet, ulykker og naturkatastrofer.