TIL STEDE: – Ved å være tydelige og kontante i vår reaksjon håper skolen og politiet å få til en holdningsendring blant ungdommene og skape et bedre læringsmiljø for alle. Men dette er ressurskrevende måte å jobbe på for politiet, sier seksjonsleder Jarle Kolstad i Oslo- politiet. FOTO: MIMSY MØLLER

Politiet: «De mangler respekt for alle voksne»

Skyting, knivtrusler og klasseromsbråk. – Flere bydeler er i en like alvorlig situasjon som Søndre Nordstrand, sier seksjonsleder i Oslo-politiet, Jarle Kolstad.

Jarle Kolstad er leder for forebyggende enhet hos politiet på Manglerud og Stovner. Han mener utviklingen i ungdomsmiljøene er svært urovekkende i flere bydeler enn Søndre Nordstrand som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene.

– Søndre Nordstrand bydel har fått medienes søkelys på seg etter den siste skyteepisoden, og fikk 30 millioner kroner til forebygging etter alle oppslagene om skolevold i fjor høst. Men faktum er at bydelene Grorud, Stovner og Alna også har en alvorlig negativ utvikling.

– Trenden i ungdomsmiljøene går feil vei i alle disse bydelene. Kriminaliteten blant barn og unge under 18 år øker. De som er involvert i alvorlige hendelser er stadig yngre, fastslår Jarle Kolstad i Oslo-politiet.

For en uke siden ble en mann i 20-årene skadet etter skyting på en parkeringsplass i Ravnåsveien på Holmlia.

Tirsdag deltar byrådsleder Raymond Johansen og politisjefen for Oslo Øst, John Roger Lund, på et folkemøte på Holmlia for å informere innbyggerne og bidra til et tettere samarbeid med bydelen.

Dagsavisen kjenner til at det nylig har vært nok en alvorlig episode der svært unge mennesker er involvert – denne gang i bydel Alna. Opplysningene blir nå bekreftet av politiet.

Ble kastet ut

Rundt klokka 19.00 torsdag 18. januar ble to 13 år gamle jenter truet med kniv av en gjeng tenåringsgutter utenfor hallen på Haugerud ungdomsskole.

Bakgrunnen for hendelsen var at guttene, som var i alderen 11–15 år, var blitt kastet ut av aktivitetshallen grunnet dårlig oppførsel. Som et svar på dette begynte guttene å kaste isklumper mot de voksne som var i hallen. De to 13 år gamle jentene sto litt på avstand og så det hele. På et tidspunkt skal guttene ha trodd at jentene filmet seansen.

Dette provoserte guttene som umiddelbart tok kontakt med jentene.

– De har forklart at de ville ta jentenes telefoner for å slette eventuelle opptak.

– Den ene av de to 13-åringene ble tatt kvelertak på. En av guttene dro også opp en kniv som han truet jentene med, bekrefter Jarle Kolstad.

Jentene greide til slutt å komme seg unna og løpe hjem. Ifølge politiet har det vært gjort flere avhør i saken. Rektor på Haugerud skole er også informert.

– Vi ser svært alvorlig på hendelsen som jentene selvsagt opplevde som veldig skremmende. Dette er nok et eksempel på at situasjoner kan eskalere fordi folk ikke tenker på konsekvensen av det de gjør. Terskelen for å la seg provosere er lav, sier Jarle Kolstad til Dagsavisen.

Trappetrinnsmodell

Den 11. oktober i fjor ble det holdt krisemøte om osloskolen med så vel skole- som justis- og polititopper til stede. Initiativet kom fra vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H), etter at rektor Terje Wold på Stovner videregående skole, sa til Dagsavisen at han ikke lenger kunne garantere for elevers og ansattes sikkerhet.

– Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, uttalte Wold til avisen.

I etterkant av møtet pekte flere på at dette var et viktig veiskille i bekjempelsen av vold, trusler, narkotikahandel og uro blant utsatt ungdom i hovedstadsskolen. Dagsavisen vet imidlertid at situasjonen på Stovner videregående skole forverret seg fram mot jul i fjor. Tross varslet nulltoleranse, oppsto det stadig nye hendelser på skolen.

– Både skolen og politiet forsøkte dialogvarianten. Men dessverre viste det seg at dette ikke var nok. Det ble derfor nødvendig å ta ytterligere nye grep for å vinne tilbake lærerens autoritet i klasserommet, sier seksjonsleder Jarle Kolstad til Dagsavisen.

Løsningen er blitt det han kaller en «trappetrinnsmodell», der ett nivå kontakter det neste når situasjonen ikke lar seg løse.

Håndgemeng

Den 17. januar i år ønsket en lærer å bortvise en elev fra klasserommet i forbindelse med undervisningen. Vedkommende tok kraftig til motmæle. Istedenfor å gå i direkte konfrontasjon med eleven, kontaktet læreren to miljøarbeidere som kom til klasserommet for å overta håndteringen. Da heller ikke de lykkes, ble politiet kontaktet. Kort tid etter kom to patruljer til skolen.

– I forbindelse med at politiet skulle snakke med eleven og bortvise han fra skolen, motsatte han seg dette, og det ble håndgemeng mellom eleven og politiet. I den forbindelse ba politiet om forsterkninger for å være på den sikre siden. En kvinnelig politibetjent ble dyttet og dratt i jakka av andre elever som forsøkte å hindre pågripelsen. Vi ser en generell tendens til et større samfunnsproblem, nemlig at mange unge mangler respekt for alle voksne – også politiet, sier seksjonsleder Jarle Kolstad til Dagsavisen.

Han forteller at situasjonen roet seg før fire nye patruljer kom til. På det meste var det 15 politifolk på skolen:

– Dette er en ressurskrevende måte å jobbe på for politiet, men vi mener det er både riktig og nødvendig. Håpet er å få til en holdningsendring blant ungdommene og skape et bedre læringsmiljø. Det kan ikke være sånn at det er elevene som styrer skoletimene, sier Kolstad.

Rektor ved Stovner videregående skole, Terje Wold, ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagsavisen.