Næringsminister Monica Mæland (H) vil skrote serveringsloven. Det mener en lang rekke byer og faginstanser er en svært dårlig idé.

Politiet advarer Mæland

Politiet og skattedirektoratet advarer regjeringen mot å skrote serveringsloven. De frykter mer kriminalitet og useriøsitet i utelivsbransjen.

 

– Vi frykter at det vil bli lettere å være useriøs eller kriminell i serveringsbransjen dersom loven oppheves. Vi vet at innenfor serveringsbransjen er det en god del «uspiselige forhold», sier seksjonssjef i Politidirektoratet (POD), Steinar Talgø

I slutten av februar foreslo næringsminister Monica Mæland å skrote hele serveringsloven. Loven stiller blant annet krav til vandel hos innehaveren, løyve fra kommunen, og at daglig leder skal ta en etablererprøve. Grunnen var at loven ikke har fungert etter hensikten og regjeringen ønsket å gjøre det enklere å etablere serveringssted, var beskjeden fra statsråden.

LES OGSÅ: – Regjeringen åpner døra for kriminelle.

– Framstår uklart

Forslaget ble sendt på høring, og nå foreligger høringssvarene. En rekke instanser er svært kritiske, blant annet POD, Skattedirektoratet, Oslo og Bergen.

«Politidirektoratet vil klart fraråde at serveringsloven oppheves» skriver POD i sin høringsuttalelse.

De mener en lang rekke lovhjemler som politiet bruker for å avdekke og forebygge utelivskriminalitet vil forsvinne. Det vil gjøre det enklere å være kriminell eller useriøs i serveringsbransjen. Politiet bruker serveringsloven i sitt arbeid med å bekjempe ulike typer kriminalitet. Blant annet smugling av varer, svart arbeid, sosial dumping, økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser, skriver POD.

«Sammenhengen mellom at serveringsbransjen vil bli mer seriøs dersom serveringsloven oppheves (...) framstår som høyst uklart for POD» skriver direktoratet videre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Et av argumentene fra regjeringen for å oppheve loven er at den ikke er effektiv nok i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– Loven er et godt verktøy for politiet. Det innebærer ikke at man klarer å forhindre all kriminalitet innen utelivsbransjen, men politiet får ryddet opp i en god del med dagens hjemler. At politiet ikke får tatt alle sammen er for oss ikke et godt argument for å oppheve loven, sier Talgø.

– Mindre oversiktlig

Skattedirektoratet er også svært kritiske i sitt høringssvar.

«I arbeidet mot arbeidslivskriminalitet er loven et viktig verktøy for Skatteetaten» skriver de.

Også de store bykommunene Oslo og Bergen er tydelige i sin kritikk av oppheving av loven. Storbypolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, mener høringssvarene fra politiet, Skattedirektoratet og de store byene er så klare at regjeringen nå er nødt til å snu.

– Det henger ikke på greip at næringsministeren kommer med dette, samtidig som justisministeren snakker sterkt om å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet, sier Bøhler.

At regjeringen argumenterer med forenkling, og at serveringsloven ikke har fungert, forstår han ikke.

– Jeg forstår ikke at forenkling skal gå på tvers av noe så grunnleggende som tilfredsstillende vandel, etablererprøve og muligheten for politiet til å foreta inspeksjoner. Vi må heller skjerpe bruken av loven, sier han.

NHO støtter

NHO Reiseliv støtter skrotingen av loven.

– Dette er et viktig forenklingstiltak. Virkeligheten i vår bransje er at den består av et stort antall små bedrifter som er tynget ned av tilsyn. Serveringsloven har heller ikke vært særlig effektiv etter formålet, som er å redusere kriminalitet i bransjen, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO reiseliv, som organiserer 3.000 bedrifter i reiselivsbransjen.

I stedet for flere tilsyn, mener NHO at tillit og veiledning er rette vei å gå for bransjen.

– Mange bedrifter har behov for veiledning fra myndighetene snarere enn ekstrabyrden disse kontrollene gir. Norge scorer høyt på tillit mellom partene, og vi vil heller utvikle den gode dialogen for å finne effektive måter å bekjempe kriminalitet på, sier Habberstad.

Næringsminister Monica Mæland har ikke ønsket å la seg intervjue om denne saken.

– Høringen om serveringsloven ble avsluttet 26. mai og vi har mottatt nærmere 40 høringsinnspill fra ulike instanser. Vi arbeider nå med å gjennomgå disse, og vi tar sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget i løpet av høsten, skriver kommunikasjonssjef i Næringsdepartementet, Trond Viken, i en e-post til Dagsavisen.