En fersk undersøkelse viser at 30 prosent av polske arbeidstakere i Norge jobber svart eller grått. Disse polakkene jobber derimot hvitt. FOTO: MIMSY MØLLER

Polakker utnyttes

UTNYTTES: 1 av 3 polakker som jobber i Oslo er blitt snytt for lønn. Like mange er blitt nektet sykepenger. En ny nettside skal gjøre bevisstgjøre utenlandske arbeidere.

- Arbeidsinnvandrere har dårligere forhold enn andre arbeidstakere og mange blir utnyttet, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Ferske tall fra en undersøkelse ledet av Fafo (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning) viser at 30 prosent av polske arbeidstakere i Oslo jobber svart eller grått. Det vil si at de ikke har skriftlig kontrakt og/eller betaler skatt. Samtidig er hver tredje polakk blitt snytt for lønn, og like mange er blitt nektet betaling når de har blitt syke.

- Økt tilbud av billig arbeidskraft gir økt potensial for lavlønnskonkurranse og dårlige vilkår. Ingen ønsker uakseptabelt lave lønninger og arbeidsvilkår - men hvor går grensen, spør Fafo-forsker Line Eldring som står bak undersøkelsen.

 

Sju av ti

Siden 2006 har Arbeidstilsynet gjennomført 13.000 tilsyn for å avdekke sosial dumping.

- Det er mange som ikke får den lønna de skal og ikke har noen rettigheter hvis de blir syke. Da sendes de hjem, og det hentes inn nye i stedet, sier Svendsen.

- Utnytter norske arbeidsgivere at arbeidstakerne er utenlandske?

- De fleste gjør ikke det, men altfor mange har en praksis som ikke er bra. Når vi fører tilsyn finner vi lovbrudd og mangler i sju av ti tilfeller, sier tilsynsdirektøren.

Hun legger til at når Arbeidstilsynet velger å føre tilsyn, går de dit risikoen for lovbrudd er størst. Tallet er derfor ikke representativt for arbeidsplasser generelt. Tradisjonelt er bygg og anlegg, renhold og uteliv de bransjene med brudd på arbeidsbestemmelsene. Men problemene brer om seg til eksempelvis frisører og bakerier, forteller Svendsen.

- Arbeidsinnvandring er en stor ressurs, men det fører også med seg store utfordringer, sier statssekretær i Arbeidsdepartementet, Torkil Åmland (Frp).

Han er ikke fornøyd med at hver tredje polakk som jobber i Norge er blitt snytt for lønn, og at like mange har opplevd å ikke få sykepenger.

- Det er ikke en akseptabel tilstand. De fleste forholder seg til plikter og rettigheter som de skal, men vi må ha et sterkt fokus på disse utfordringene og Arbeidstilsynet må styrkes. Disse utfordringene går på tvers av etater, så det er viktig med samarbeid mellom etatene.

 

Hjemmeside

- Norge har aldri hatt høyere sysselsetting, men trenger mer arbeidskraft. Samtidig er det ledig arbeidskraft i Europa, sier Nav-direktør Joakim Lystad.

For å gjøre det enklere å være utenlandsk arbeidstaker i Norge, lanserer Nav, Skatteetaten, UDI og politiet en nettside som samler nødvendig informasjon (se faktaboks).

Statssekretær Åmland mener nettsiden er et godt eksempel på slikt samarbeid som regjeringen ønsker. Han peker på at nettsiden også gjør det mulig å skaffe informasjon før man kommer til Norge.

- Dette kan lette trykket på for eksempel Nav- og skattekontorene, sier han.

endre.stangeby@dagsavisen.no

 

Work in Norway

Nettsiden workinnorway.no er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, UDI, politiet og Nav.

Den skal gjøre det enklere for utenlandske arbeidstakere å finne nødvendig informasjon om hvordan arbeidslivet fungerer i Norge.

Siden er bygget opp som en portal med en del informasjon på selve siden og linker til andre relevante nettressurser.

Workinnorway.no har nå mellom 400 og 800 besøk om dagen.