En smak av framtiden kan vi ha fått i og med verdens første plastfri supermarked som åpnet onsdag. I hyllene hos Ekoplaza i Amsterdam finnes det ikke noe plast. Ekoplaza har totalt 74 forretninger i Nederland og er en av Europas ledende økologiske dagligvarekjeder.

Plastforbud bremser oljebruk

Plast­forbud sprer seg hurtig over hele kloden. Det kan redusere etterspørselen etter olje i deler av markedet, tror Norsk olje og gass.

 

Bare siden nyttår har blant annet følgende skjedd:

* Indias nest største by, Dehli, med nær 17 millioner innbyggere, har innført forbud mot engangsbestikk, plastbeger, plastposer og andre engangsartikler i plast.

* Canadas nest største by, Montréal, med i underkant av to millioner innbyggere, har forbudt plastposer.

* Storbritannia, med drøyt 64 millioner innbyggere, har forbudt mikroplast.

* Onsdag åpnet supermarkedkjeden Ekoplaza verdens første supermarked hvor plast ikke er tillatt, i Amsterdam. Vareutvalget omfatter så langt over 700 produkter.

– Et forbud mot de engangsproduktene som er nevnt, vil kunne føre til redusert etterspørsel etter olje i noen segmenter av plastmarkedet, mener Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Les også: KrF stanser plastforbud

To millioner fat færre

Det samme tror BP, som er blant verdens fire største oljeselskaper. I en ny rapport omv etterspørselen etter olje fram mot 2040, skriver BP følgende:

«Økende miljømessig press på bruken av enkelte produkter, ikke minst engangsartikler i plast og plastemballasje, demper veksten ganske vesentlig sammenlignet med tidligere trender.»

– Vi tror vi i økende grad kommer til å se reguleringer rettet mot enkelte typer petrokjemiske produkter, ikke minst engangsartikler i plast, utdyper BPs sjeføkonom, Spencer Dale, til den britiske avisen The Times.

BP tror fortsatt at etterspørselen etter olje som ikke brukes til drivstoff, vil øke, men ikke så mye som oljeselskapet har regnet med til nå. Den nye prognosen innebærer en nedjustering i etterspørselen fra petrokjemisk industri med hele to millioner fat per dag i 2040, sammenlignet med hvordan den ville ha vært uten plastforbud og andre lignende reguleringer. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 10 prosent sammenlignet med BPs tidligere prognose.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Utfordringer

– Norsk olje og gass deler bekymringene om de miljømessige utfordringer plastprodukter kan representere, særlig i land og regioner som mangler effektive avfallshåndteringssystemer, sier Hildegunn T. Blindheim.

Hun påpeker også at det er helt nødvendig å få på plass god avfallshåndtering og resirkulering, «slik at plasten det er fornuftig å produsere ikke kommer på avveie og forurenser verdenshavene.»

Samtidig understreker hun at plast har veldig mange bruksformer og fyller viktige funksjoner, som ved konservering og beskyttelse av mat og som viktige bestanddeler i fly og biler.

– I hvilke segmenter tror du plastforbud kan føre til redusert etterspørsel? Tenker du på for eksempel på produsenter av plastposer, q-tips, plastsugerør, engangsbestikk, plastkopper og -tallerkener?

– Forbud vil kunne gi redusert etterspørsel etter olje til disse formålene, men det forventes likevel en økt etterspørsel etter olje og gass innen petrokjemisk industri med økende befolkning og økt levestandard globalt, svarer Blindheim.

Les også: Imot plast og imot et plastforbud

Hundrevis av plastforbud

Det at Dehli, Montréal og Storbritannia nå har innført ulike forbud mot plast, føyer seg inn i en lang rekke med lignende forbudsvedtak som allerede er fattet i mange land, delstater og byer verden rundt

Blant annet har mer enn 20 afrikanske og 10 asiatiske land innført forbud mot plastposer. Det samme har 17 av Indias 29 delstater og flere hundre byer i USA gjort. Også i Europa har en håndfull land innført lignende forbud, men plastposeavgifter er foreløpig langt mer vanlig.

Flere plastforbud vil og kan komme i flere europeiske land om ikke lenge. Slike forbud blir diskutert både i og utenfor EU.

Her i Norge blir det derimot ikke noe plastforbud med det første etter at regjeringspartiene med støtte fra KrF, stemte ned et forslag fra opposisjonspartiene om å forby enkelte engangsprodukter i plast innen 2022, nå på tirsdag.

Dette skjedde til tross for at det fra politisk hold er tatt initiativ til lokale plastforbud flere steder i landet. For eksempel er det slik at Tromsø har en visjon om å bli en plastfri by, mens Levanger har ønsket å innføre et forbud mot plastposer.

– Det er særlig trist at KrF ikke støttet opposisjonens forslag om å forby forsøplende engangsplast, sier Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg.