Pensjonsstrid i Staten gir et helt usedvanlig tariffoppgjør denne våren

– Det står om mye penger. Og denne gangen har vi streikerett, varsler leder for LO Stat foran viktige pensjonsforhandlinger ved vårens mellomoppgjør.

Av: Thomas Vermes/ABC Nyheter

– Vi står foran et spesielt mellomoppgjør.

Det sier lederen for hovedsammenslutningen LO Stat, Egil André Aas til ABC Nyheter.

Annet hvert år forhandler partene i arbeidslivet om både lønn og alle prinsippspørmsål i tariffavtalene, i såkalte hovedoppgjør.

I vår skal det «bare» være et mellomoppgjør, der kun lønnsjusteringen avtales, uten streikerett.

Men denne gangen vil det stå om mye mer. Om offentlig tjenestepensjon. For i fjor utsatte partene sluttforhandlingene til dette oppgjøret.

Her blir det også anledning for statsansatte til å sette makt bak kravene for ett av stridstemaene, i form av streik.

Les også: LO og NHO utsetter AFP-forhandlingene i ett år

Hva med de som slutter før?

Det tekniske lyder komplisert. Her forklarer Aas:

– Vi landet jo ny lov om offentlig tjenestepensjon i mars 2018. Den skal iverksettes fra 1. januar 2020. En del av avtalen er også at vi må forhandle fram en avtale om særaldersgrenser innen november i år, innleder han.

Yrker med særaldersgrenser har lavere pensjonsalder enn vanlig. Stridens kjerne er da: hvilken opptjening skal de ha?

Det dreier seg om 150.000-160.000 ansatte i kommuner og stat.

En partssammensatt gruppe skal legge fram en innstilling 1. mars.

Les også: Legger fram tallene som påvirker lønna di i år

– Variable tillegg må gi pensjon!

Et minst like viktig stridstema i staten, som også kommer opp nå, er hvilke variable tillegg i staten som skal gi opptjening av pensjon.

– Vi ønsker at alle variable tillegg unntatt overtid skal gi opptjening av pensjon. Vakttillegg, øving og mange andre tillegg. Slik kommunesektoren har det, sier Aas.

– I tillegg vil vi ha bort taket på faste, variable tillegg som gir pensjonsopptjening, som i dag er på 66.000 kroner legger han til.

LO Stat mener det skal være likebehandling mellom kommunal og statlig sektor.

– Her står vi felles med Unio og YS. Akademikerne har en egen avtale. Men jeg har inntrykk av at også Akademikerne er opptatt av dette. 

Les også: KrF holder døra på gløtt for pensjon for første krone

– Lønnsjusteringen blir et komma

– Dette er store økonomiske spørsmål?

– Ja, det er mye penger det står om. Og det betyr mye for den enkelte ansattes pensjon, svarer Egil André Aas.

– Vi opplevde under oppgjøret i fjor at Staten ikke var veldig villig til å forbedre ordningene. Når vi nå skal over på en ny pensjonsordning er det viktig at vi får på plass en god ordning. For dette blir jo grunnlaget i alle år framover, legger han til.

Han understreker at det er viktig for medlemmene å få dette på plass før den nye pensjonsordningen trer i kraft kommende nyttår.

– Lønnsjusteringen blir et komma i forhold til dette! Dette er noe som treffer alle og vil gjelde i mange år framover, understreker Aas.

– På punktet om opptjening av pensjonspoeng ved variable tillegg, har vi streikerett, opplyser LO Stats leder.

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter