LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leder Kristin Skogen Lund ble enig om en rekke krevende saker under mekling, og avverget storstreik. Men obligatorisk tjenestepensjon ble de ikke enige om.

Pensjonsfloken som gjenstår

I skyggen av den bejublede enigheten i lønnsoppgjøret i privat sektor, er det flere sentrale problemsaker som fortsatt står uløst. Én av dem er striden om pensjon fra første lønnskrone.

For NHO og LO er fortsatt ikke enige om endringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har tidligere kalt dagens OTP-ordning «blodig urettferdig», og LO hadde derfor pensjon fra første krone som et sentralt krav i oppgjøret.

I dag er det nemlig slik at arbeidsgiver ikke trenger å betale inn pensjon fra første lønnskrone til dem som er under 20 år eller har små stillingsbrøker. For lønn under 94.000 kroner (1G) kan du også få begrenset pensjonsopptjening.

Partene viste til at myndighetene jobber med endringer i ordningen, som deler av forklaringen på hvor de ikke selv kom i mål.

Les også:Over en million kan få pensjonsløft

Rest fra 2016-oppgjøret

Det var under hovedoppgjøret i 2016 at Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) ble enige om å overlate spørsmålet om tjenestepensjon i privat sektor til regjeringen, som utredet mulige endringer. Som følge av dette har regjeringen vært villig til å foreslå å tette ett av pensjonshullene, nemlig at du må være ansatt et sted i ett år for å få pensjon for arbeidsinnsatsen. Dette kalles 12-månedersregelen.

Regjeringen har også vært lydhør for krav fra fagbevegelsen om at arbeidstakere skal få samle pensjonen sin på en egen pensjonskonto. Forslaget om dette hadde høringsfrist i februar, og en hovedvekt av høringsinstansene er positive til å fjerne 12-månedersregelen, samt at ansatte skal få egen pensjonskonto. NHO er også positiv til pensjonskonto, men å fjerne 12-månedersregelen er det ikke like begeistret for.

Les også:Valgte å jobbe til hun ble 73 – ender opp med null i pensjon

Forventer fortgang

Nå forventer Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud at regjeringen snart kommer med et lovforslag.

– Høringsfristen var i vinter, så jeg forventer at saken om obligatorisk tjenestepensjon kommer til Stortinget innen rimelig kort tid, sier Aasrud til Dagsavisen.

Da vil Ap også jobbe for å få vedtatt pensjon fra første krone, ifølge finanspolitikeren.

– Det har vi programfestet at vi vil jobbe for. Det vil overraske meg om noen partier er uenig i at det er urettferdig at pensjonsopptjeningen ikke gjelder fra første krone, sier Aasrud.

Les også: Storstreik avblåst – enighet i meklingen

Opphever kun en regel

På Dagsavisens forespørsel til Siv Jensen (Frp) om status i saken, er det statssekretær Geir Olsen (V) som svarer.

– Finansdepartementet er nå i full gang med oppfølging av høringssaken og vil legge fram en proposisjon for Stortinget i løpet av høsten, sier Olsen.

Pensjon fra første krone har også blitt utredet for regjering av en egen arbeidsgruppe, men forslag knyttet til det har ikke regjeringen valgt å gå videre med i denne omgang, opplyser statssekretæren.

– Opptjening fra første krone ble i utredningen anslått å innebære kostnadsøkning for foretak, som har en pensjonsordning på minstegrensen i loven, i størrelsesorden 3,3 – 3,5 milliarder kroner.