Statsminister Erna Solberg (H) har gått med på å utrede pensjonsspørsmålet, og endrer også permitteringsreglene. FOTO: HELLE GANNESTAD

Pensjonsfloken løftet opp

Partene fikk regjeringen til å snu om permitteringsreglene, og utrede fremtidens pensjon for privat sektor. Men lønnsfesten uteblir.

 

En ramme på 2,4 prosent ble resultatet etter at partene i går ettermiddag ble enige om en løsning i årets hovedoppgjør, etter å ha sittet over tolv timer på overtid.

– Teknisk beregningsutvalg (TBU) har spådd en prisstigning på 2,5 prosent. Det betyr at for første gang på mange år er man enige om et oppgjør som ikke gir reallønnsvekst, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard til Dagsavisen.

Nergaard som er ekspert på lønnsoppgjør, opplyser at vi må tilbake til 90-tallet for å finne et tilsvarende lavt oppgjør i form av prosentvis lønnsvekst og reallønnsvekst, ifølge beregninger fra Ådne Cappelen i TBU.

Dagens leder: Seier for partssamarbeidet

Regjeringen på banen

Pensjon var en vanskelig nøtt i forhandlingene. Her har statsminister Erna Solberg gått med på å utrede pensjonsspørsmålet etter henvendelse fra Riksmekleren som har konferert med Fellesforbundet og Norsk Industri, men også i «samforståelse» med LO og NHO.

– Det betyr antakelig at pensjonsspørsmålet er avklart for alle kommende lønnsoppgjør i privat sektor. Her kommer det en lovnad fra statsministeren om en utredning der en vurderer pensjonskonto, muligheten til individuell tilleggssparing og fra hvilket inntektsnivå og alder pensjonsopptjeningen bør begynne, sier Nergaard.

Attpåtil går regjeringen med på å endre permitteringstiden fra 30 til 52 uker.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kom til fornuft

– Har Erna Solberg reddet oss fra streik, Jonas Gahr Støre?

– Jeg vil heller si at partene har tatt ansvar. Det er de som fortjener anerkjennelse her. Det er de som på overtid har funnet en løsning. Enda lenger på overtid, har regjeringen snudd om å endre permitteringsreglene, noe Høyre var imot så sent som fredag, sier Ap-lederen til Dagsavisen.

Han viser til at et flertall av Høyres fylkeslag mente en ikke burde endre permitteringsreglene, selv om Høyres fylkeslag i vest og sør ba regjeringspartiet snu i striden.

– Regjeringen har ved flere anledninger uttalt seg negativt om å endre permitteringsreglene. Det har blitt kalt gammeldags, og «å låse folk inne». Derfor er jeg glad for at partene har klart å sette press på regjeringen og fått dem til å snu, sier Støre.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) avviser at regjeringen går imot sin egen politikk for å få lønnsoppgjøret i frontfaget i havn.

– Det har vært så ulike signaler ute blant arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner om hva som nå er ønskelig. Noen ønsker å utvide permitteringsreglene, mens andre sier at man ikke skal gjøre det fordi det er etterspørsel etter arbeidskraft andre steder. Vi har vært opptatt av å balansere de to ulike hensynene, sier Hauglie til NTB.

Les også: Enighet i hovedoppgjøret

I de siste timene

Forhandlingenes vendepunkt var da det kom signaler fra regjeringen om at en kunne utrede pensjonsspørsmålet, forteller en kilde, som satt i forhandlingene, til Dagsavisen.

Det seigeste temaet ble likevel det som berører reise, kost og losji. Her ble forhandlingspartene enige først i morgentimene i går. Partene har blitt enige om at et utvalg skal utrede problematikken dette berører, innen 1. mai 2017.

Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Den avsluttes 29. april.

Les også:  Endrer permitteringsreglene