Ansatte ved Oslo Universitetssykehus har meldt fra om ti dødsfall som de mener skyldtes problemer med omorganiseringen eller manglende kapasitet under sammenslåingen.

Pasienter døde under omorganisering

Ansatte ved Oslo Universitetssykehus har meldt om ti dødsfall de mener skyldes problemer etter sammenslåingen.

Alt helsepersonell har plikt til å melde fra om plutselige, uventede og alvorlige hendelser. I løpet av hele 2011 og første halvdel av 2012 kom det inn 298 avviksmeldinger, der 52 hendelser var direkte knyttet til organisering og kapasitet, og ti av disse dreide seg om dødsfall, skriver VG.

Alle avviksmeldinger om dødsfall på grunn av dårlig organisering stammer fra etter høsten 2010, etter at flytteprosessen med pasienter og funksjoner mellom de forskjellige sykehusene i Oslo var kommet i gang.

– Organisering og kapasitet var tidligere ikke en problemstilling i avviksmeldingene fra de ansatte, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, som beskriver omorganiseringen som «en risikosport».

– Å gjennomføre norgeshistoriens største omorganisering i helsesektoren med en beskjeden økonomisk buffer, manglende infrastruktur og et oppsplittet IKT-system, samtidig som man skal holde budsjettene og produksjonen oppe, er en nesten umulig oppgave, mener han.

Styreleder i Oslo universitetssykehus, Stener Kvinnsland, mener avviksmeldingene ikke er alarmerende.

– Vi setter ikke i gang omorganiseringer som øker sjansen for å dø på sykehus. Vi gjør alt for at det ikke skal være tilfelle, sier Kvinnsland.

Statens helsetilsyn gransker i tillegg ett dødsfall for å avdekke om det skyldes omorganiseringen. Dette kommer i tillegg til de ti som ansatte har rapportert.