Tidligere kunnskapsminister og SV-leder Kristin Halvorsen har fått seg ny jobb. FOTO: NTB SCANPIX

Overtar som CICERO-sjef

DIREKTØRJOBB: Kristin Halvorsen, som gikk av som kunnskapsminister i fjor høst, er ansatt som direktør ved CICERO Senter for klimaforskning.

– Sammen med alle ansatte ønsker jeg å bidra til å styrke CICEROs posisjon i Norge og utlandet og synliggjøre hvor relevant vår forskning er for samfunnet, sier den tidligere SV-lederen, finansministeren og kunnskapsministeren.

Kristin Halvorsen har i dag ingen partipolitiske verv. I tillegg til direktørstillingen ved CICERO kommer hun til å fortsette i vervene som leder i Bioteknologinemnda og som styreleder ved Naturhistorisk museum.

Halvorsen begynner i jobben mai. Stillingen er et åremål på fem år med mulighet for forlengelse i én periode.

– Perfekt

CICERO har i over 20 år bidratt til internasjonal klimaforskning, blant annet gjennom FNs klimapanel. Den tidligere SV-lederen sier hun gleder seg til å arbeide i et forskningsmiljø med høy internasjonal standard.

– Etter mange år i politikken har jeg vært på jakt etter en jobb der jeg kan bruke erfaringer, kunnskap og kontakter til annet samfunnsnyttig arbeid. CICERO er en perfekt arbeidsplass for meg. Klimaendringene er den største utfordringen i vår tid. Her kan jeg bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget som skal være utgangspunktet for handling i årene framover. Det er viktig og svært meningsfylt, sier Halvorsen.

– Troverdig engasjement

CICEROS styreleder Birger Kruse er glad for å ha fått Kristin Halvorsen med på laget.

– Vi har vært på jakt etter en ny direktør som kan utvikle CICEROs strategi og skape engasjement rundt instituttets samfunnsoppdrag. Dessuten har Halvorsen solid kjennskap til forskning og et troverdig engasjement i miljø- og klimaspørsmål, sier han.

CICERO Senter for klimaforskning er en frittstående forskningsstiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo. Senteret, som ble grunnlagt av regjeringen i 1990, skal drive forskning, utredning, rådgiving og informasjon om nasjonale og internasjonale klimaspørsmål og klimapolitikk.