Bellona-leder Fredric Hauge er forundret over hvordan FNs sjef for miljø, Achim Steiner, kan forsvare Norges oljepolitikk - og samtidig velsigne Norges lederrolle i det internasjonale klimaarbeidet. FOTO: INA INGLINGSTAD

Overrasket over FN-topps oljevelsignelse

KLIMA: Bellona-leder Fredric Hauge er skuffet over at FNs visegeneralsekretær Achim Steiner mener Norge kan fortsette å pumpe opp olje og fortsatt være et foregangsland for klima.

- Jeg er svært skuffet over Steiner. Det er betenkelig at en FN-topp ikke har et mer nyansert syn på dette, sier Frederic Hauge til Dagsavisen.

I går ble Achim Steiner intervjuet i Dagsavisen. Steiner er FNs visegeneralsekretær og sjef for FNs miljøorganisasjon UNEP (United Nations Environment Programme). Han mener Norge kan fortsette å pumpe opp olje og gass og likevel ta en lederrolle internasjonalt.

- Hvis Norge kuttet ut eller kraftig kuttet ned produksjonen av olje og gass i morgen, ville det ha vært en modig beslutning, og man kunne levd moralsk godt med det. Men om ingen følger etter, ville Norge ha befunnet seg i en svært sårbar situasjon økonomisk og politisk. Og det ville ha betydd noen stor forskjell for verdens klima, sa Steiner til Dagsavisen.

Det får Bellona-lederen til å riste på hodet.

 

Rike på olje

Hauge mener det er overraskende at FNs sjef for miljøprogrammet ikke mener Norge bør la oljen ligge i framtida, og heller la fattige land pumpe opp sine felter.

- Det er et moralsk aspekt ved dette. Det er mange diskusjoner nå om å la oljen ligge. Og det er mange diskusjoner omkring hvor ren oljeproduksjonene er. Men det handler også om hvor mye velstand vi har fått lov til å generere på grunn av oljen og gassen. Og nå mener jeg det er andres tur, rett og slett! sier Bellona-lederen.

 

Varmer opp kloden

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) må mer enn to tredeler av de kjente gass- og oljeforekomstene bli liggende dersom vi skal nå togradersmålet. Hvis ikke vi gjør det vil konsekvensene av den globale oppvarmingen bli dramatiske.

- Du reagerer på at Steiner sier Norge kan fortsette som før, og likevel være et foregangsland for klima?

- Fortsette som før kan vi uansett ikke gjøre. Dette handler om hvorvidt vi skal gi mange nye borelisenser i svært sårbare områder. Da ville det vært mer rettferdig at andre land også får en velstandsutvikling av den siste oljen - og at det ikke er selvsagt at det er vi som skal tjene enda mer penger på produkter vi produserer som gasser atmosfæren, sier Hauge.

havard.therkelsen@dagsavisen.no