– Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått, sier sentralbanksjefe Øystein Olsen. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, SCANPIX

Overraskende rentekutt

Fortsatt lavkonjunktur og sterk kronekurs bidro til at Norges Bank overrasket analytikerne med å sette styringsrenten ned.

Norges Bank besluttet onsdag å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent.

– Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

 

Trodde uendret

Selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene. Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned, skriver Norges Bank i sin pressemelding.

Sentralbankens rentesenking kom overraskende på markedsanalytikerne. I en undersøkelse Reuters har gjort i forkant av rentemøtet ventet 11 av 13 analytikere en uendret styringsrente, mens bare to ventet at den ble satt ned 0,25 prosentpoeng.

Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått, mener Norges Bank.

– Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og vi har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen.

 

Ny rentebane

Hovedstyrets nye rentebane angir en uendret rente fram til neste sommer. I forrige pengepolitiske rapport fra oktober i fjor ble det antydet at første renteøkning kan komme mot slutten av inneværende år. Nå kan en ny renteøkning bli utsatt til neste sommer.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) minner både bankene og låntakerne på at rentenivået er svært lavt, og at renten skal opp igjen.

– Etter hvert må vi regne med at renten vil bli satt opp mot mer normale nivåer igjen. Det er viktig at husholdninger og bedrifter tar høyde for at renten skal opp når de tar beslutninger om kjøp av bolig eller andre investeringer. Også bankene har et viktig ansvar her, sier Johnsen.

Han er også opptatt av at den sterke kronekursen, og sier at regjeringen i sitt budsjettarbeid må tilpasse økonomien for å ivareta hensynet til konkurranseutsatt sektor. Johnsen ber også partene i arbeidslivet om å vise ansvar.

–  Det er viktig at også partene i lønnsoppgjøret tar hensyn til den krevende situasjonen for konkurranseutsatt sektor, sier finansministeren.

Fredag starter årets lønnsoppgjør når Fellesforbundet overleverer sine krav for frontfagene til Norsk Industri, og dermed markerer starten på oppgjøret. (NTB)