Samtidig sank andelen som brukte sosiale nettsamfunn i aldersgruppen 25 til 34 år, fra 87 til 82 prosent.

Over halvparten er på sosiale medier

Stadig flere nordmenn er på sosiale nettsamfunn, tallet er nå økt til seks av ti.

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

SSB-statistikken for andre kvartal i år viser at antallet brukere av sosiale nettsamfunn som Facebook og Twitter økte fra 59 til 63 prosent.

Økningen var størst blant kvinnene og blant de eldste aldersgruppene. Samtidig sank andelen som brukte sosiale nettsamfunn i aldersgruppen 25 til 34 år, fra 87 til 82 prosent.

SSBs oversikt over IKT-bruken i husholdningene viser også at det finnes mobilt bredbånd i halvparten av de norske husholdningene. I 93 prosent av norske hjem er det internettilgang.