Over 15.000 elever i grunnskolen fikk mindre særskilt norskopplæring etter koronavåren

15.468 elever i grunnskolen fikk kuttet sine timer med særskilt språkopplæring etter at skolene åpnet igjen etter koronanedstengingen i vår.

Rundt 41.000 elever med begrensede norskkunnskaper og språkforståelse hadde i fjor krav på tilrettelegging, viser tall VG har fått innsyn i fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

På grunn av manglende språkkunnskaper sliter disse elevene med å henge med på andre timer fordi de ikke forstår alt læreren sier eller for eksempel hele teksten i matteoppgaven.

Mange av elevene opplevde bråstopp i oppfølgingen da koronanedstengingen skjedde, men over 15.000 av dem har fått færre timer enn normalt også etter åpningen – og ut skoleåret.

Les også: Stortingsvalget 2021: Slik kan korona påvirke hvordan vi stemmer (+)

De fleste av elevene i grunnskolen som har fått mindre særskilt norskopplæring etter koronanedstengingen, går på skole i Oslo og Viken.

Marit Lunde, nestleder i Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved Oslo Met, er ikke overrasket ettersom skolene har vært i en vanskelig situasjon, men mener disse elevene også blir nedprioritert uavhengig av pandemisituasjonen.

Denne gruppen har ikke noen sterke talspersoner eller organisasjoner som kan tale deres sak i offentligheten, sier hun.

– Problemet med denne «usynligheten» er større nå når situasjonen er så vanskelig på skolene på grunn av smitten, sier Lunde, som mener tallene er høye.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.