Over 130 yrker gikk ned i lønn i fjor. Sjekk oversikten

Se i hvilke yrker de ansatte mistet kjøpekraft i 2018.

 

Av Tori Aarseth og Tormod Ytrehus, FriFagbevegelse

Handels- og skipsmeglere hadde en reallønnsoppgang på ti prosent i 2018, mens programledere i TV og radio hadde en nedgang på nesten seks prosent. Under kan du sjekke om ditt yrke har fått økt eller svekket kjøpekraft det siste året og hva snittlønna per måned var i 2018.

Slik har vi regnet: Snittlønna er basert på SSBs gjennomsnitt av månedslønn. Utviklingen i snittlønna fra 2017 til 2018 er deretter justert for prisstigning, ved å trekke fra den gjennomsnittlige endringa i konsumprisindeksen fra 2017 til 2018. Ifølge denne var prisstigningen i fjor på 2,7 prosent.

Endringen i det samlede lønnsnivået var på 2,9 prosent for 2018. Justert for en prisstigning på 2,7 prosent, har det altså vært en gjennomsnittlig reallønnsøkning på 0,2 prosent.

Månedslønna omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Det kan også være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene.

Sjekk under om ditt yrke har fått mer eller mindre kjøpekraft det siste året.

 

Reallønnsutviklingen i 2018

Disse yrkene har mistet kjøpekraft:

1. Programledere i TV og radio , 51 740 kroner, -5,8 prosent
 
2. Andre personlige tjenesteytere , 37 590 kroner, -4,0 prosent
 
3. Skuespillere , 41 540 kroner, -3,8 prosent
 
4. Demonstrasjonsselgere , 33 450 kroner, -3,7 prosent
 
5. Innkjøpere , 49 940 kroner, -3,6 prosent
 
6. Koreografer og dansere , 42 070 kroner, -3,5 prosent
 
7. Systemadministratorer , 53 240 kroner, -3,5 prosent
 
8. Mekanikere innen flytekniske fag , 53 290 kroner, -3,3 prosent
 
9. Lokomotiv og T-baneførere , 55 630 kroner, -3,3 prosent
 
10. Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) , 32 130 kroner, -2,5 prosent
 
11. Reseptarer , 42 250 kroner, -2,5 prosent
 
12. Billettselgere , 36 350 kroner, -2,3 prosent
 
13. Automatikere , 45 870 kroner, -2,3 prosent
 
14. Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter , 50 000 kroner, -2,3 prosent
 
15. Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører , 38 160 kroner, -2,2 prosent
 
 
16. Gartnere , 31 350 kroner, -2,0 prosent
 
17. Arealplanleggere , 52 880 kroner, -1,9 prosent
 
18. Dekks- og maskinmannskap (skip) , 41 230 kroner, -1,9 prosent
 
19. Tele- og IKT-installatører , 34 560 kroner, -1,8 prosent
 
20. Trykkere , 37 760 kroner, -1,8 prosent
 
21. Sports- og aktivitetsinstruktører , 35 590 kroner, -1,7 prosent
 
22. Religiøse yrker , 38 380 kroner, -1,7 prosent
 
23. Geistlige yrker , 49 560 kroner, -1,7 prosent
 
24. Offiserer fra fenrik og høyere grad , 60 000 kroner, -1,6 prosent
 
25. Regissører , 51 870 kroner, -1,6 prosent
 
26. Skipsmaskinister , 62 310 kroner, -1,6 prosent
 
27. Bussjåfører og trikkeførere , 35 820 kroner, -1,5 prosent
 
28. Riggere og spleisere , 42 330 kroner, -1,5 prosent
 
29. Hotellsjefer , 48 080 kroner, -1,5 prosent
 
30. Hjelpearbeidere i gartneri mv. , 30 330 kroner, -1,4 prosent
 
31. Fotografer og filmfotografer , 41 680 kroner, -1,4 prosent
 
32. Teknikere innen telekom , 41 470 kroner, -1,4 prosent
 
33. Isolatører mv. , 37 430 kroner, -1,3 prosent
 
34. Kosmetologer mv. , 32 660 kroner, -1,3 prosent
 
35. Inkassomedarbeidere mv. , 39 630 kroner, -1,3 prosent
 
36. Sikkerhetsanalytikere mv. , 59 680 kroner, -1,2 prosent
 
37. Gulv- og flisleggere , 36 310 kroner, -1,2 prosent
 
38. Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører , 42 030 kroner, -1,2 prosent
 
39. Bergfagarbeidere , 41 260 kroner, -1,1 prosent
 
40. Biologer, botanikere, zoologer mv. , 56 040 kroner, -1,1 prosent
 
41. Andre juridiske yrker , 62 090 kroner, -1,1 prosent
 
42. Fengselsbetjenter , 40 450 kroner, -1,1 prosent
 
43. Dommere , 78 920 kroner, -1,1 prosent
 
44. Sivilingeniører (elkraftteknikk) , 69 350 kroner, -1,1 prosent
 
45. Finansmeglere , 94 700 kroner, -1,1 prosent
 
46. Allmennpraktiserende leger , 68 090 kroner, -1,0 prosent
 
47. Farmasøyter , 57 820 kroner, -0,9 prosent
 
48. Befal med sersjant grad , 40 550 kroner, -0,9 prosent
 
49. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon , 26 020 kroner, -0,9 prosent
 
50. Elektrikere , 40 560 kroner, -0,9 prosent
 
51. Forfattere mv. , 52 790 kroner, -0,9 prosent
 
52. Bil-, drosje- og varebilførere , 33 070 kroner, -0,9 prosent
 
53. Førskolelærere , 39 300 kroner, -0,9 prosent
 
54. Miljøvernrådgivere , 53 230 kroner, -0,8 prosent
 
55. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. , 31 770 kroner, -0,8 prosent
 
56. Sjefskokker , 36 830 kroner, -0,8 prosent
 
57. Dyrepassere og - trenere mv. , 30 220 kroner, -0,8 prosent
 
58. Laste- og lossearbeidere , 34 710 kroner, -0,8 prosent
 
59. Nettverks- og systemteknikere, IKT , 54 140 kroner, -0,7 prosent
 
60. Universitets- og høyskolelektorer/-lærere , 49 930 kroner, -0,7 prosent
 
 
61. Spesiallærere / spesialpedagoger , 44 190 kroner, -0,7 prosent
 
62. Glassarbeidere , 35 950 kroner, -0,7 prosent
 
63. Helsefagarbeidere , 38 810 kroner, -0,7 prosent
 
64. Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap , 56 290 kroner, -0,7 prosent
 
65. Sivilingeniører (bygg og anlegg) , 62 600 kroner, -0,7 prosent
 
66. Finansanalytikere , 61 630 kroner, -0,7 prosent
 
67. Ledere av industriproduksjon mv. , 68 970 kroner, -0,6 prosent
 
68. Tannpleiere , 40 160 kroner, -0,6 prosent
 
69. Forsknings- og utviklingsledere , 78 790 kroner, -0,6 prosent
 
70. Kopper- og blikkenslagere , 37 140 kroner, -0,6 prosent
 
71. Renovasjonsarbeidere , 35 380 kroner, -0,6 prosent
 
72. Sentralbordoperatører , 35 210 kroner, -0,6 prosent
 
73. Ledere av forsikring og finansvirksomhet , 90 190 kroner, -0,6 prosent
 
74. Elkraftingeniører , 57 340 kroner, -0,5 prosent
 
75. Bilvaskere , 31 500 kroner, -0,5 prosent
 
76. Dekksoffiserer og loser , 61 530 kroner, -0,5 prosent
 
77. Resepsjonister (ekskl. hotell) , 35 150 kroner, -0,5 prosent
 
78. Saksbehandlere innen sosiale ytelser , 37 660 kroner, -0,5 prosent
 
79. Meteorologer , 51 740 kroner, -0,5 prosent
 
80. Sivilarkitekter , 58 700 kroner, -0,4 prosent
 
81. Slaktere, fiskehandlere mv. , 34 760 kroner, -0,4 prosent
 
82. Personalsjefer , 77 100 kroner, -0,4 prosent
 
83. Andre sikkerhetsarbeidere , 31 980 kroner, -0,4 prosent
 
84. Skoleassistenter , 31 900 kroner, -0,4 prosent
 
85. Informasjonsskrankemedarbeidere , 36 820 kroner, -0,4 prosent
 
86. Forsikringsagenter , 54 310 kroner, -0,4 prosent
 
87. Skreddere, buntmakere mv. , 36 850 kroner, -0,4 prosent
 
88. Andre opplysningsmedarbeidere , 38 180 kroner, -0,4 prosent
 
89. Intervjuere , 26 510 kroner, -0,4 prosent
 
90. Helsesekretærer , 34 740 kroner, -0,4 prosent
 
91. Frisører , 30 290 kroner, -0,4 prosent
 
92. Konduktører , 49 600 kroner, -0,4 prosent
 
93. Energikontrolloperatører , 49 850 kroner, -0,4 prosent
 
94. Hjemmehjelper , 33 620 kroner, -0,4 prosent
 
95. Jurister og advokater , 66 860 kroner, -0,3 prosent
 
96. Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) , 28 090 kroner, -0,3 prosent
 
97. Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. , 48 770 kroner, -0,3 prosent
 
98. Speditører og befraktere , 45 930 kroner, -0,3 prosent
 
99. Bibliotekassistenter , 36 170 kroner, -0,3 prosent
 
100. Salgs- og markedssjefer , 73 100 kroner, -0,3 prosent
 
 
101. Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere , 41 100 kroner, -0,3 prosent
 
102. Energimontører , 41 440 kroner, -0,3 prosent
 
103. Førtrykkere , 39 250 kroner, -0,2 prosent
 
104. Kran- og heisførere mv. , 41 740 kroner, -0,2 prosent
 
105. Bioingeniører , 42 050 kroner, -0,2 prosent
 
106. Ledere av olje- og gassutvinning mv. , 106 930 kroner, -0,2 prosent
 
107. Renholdere i virksomheter , 32 020 kroner, -0,2 prosent
 
108. Tannleger , 63 540 kroner, -0,2 prosent
 
109. Operatører innen næringsmiddelproduksjon , 34 880 kroner, -0,2 prosent
 
110. Kundebehandlere, bank og postkontor , 37 360 kroner, -0,2 prosent
 
111. Teknikere innen radio og tv , 43 390 kroner, -0,2 prosent
 
112. Renseri- og vaskerimaskinoperatører , 31 380 kroner, -0,2 prosent
 
113. Logistikkmedarbeidere , 44 780 kroner, -0,2 prosent
 
114. Sivilingeniører (industri og produksjon) , 56 930 kroner, -0,2 prosent
 
115. PR- og informasjonssjefer , 65 390 kroner, -0,2 prosent
 
116. Andre administrative ledere , 66 090 kroner, -0,2 prosent
 
117. Agroteknikere , 43 720 kroner, -0,2 prosent
 
118. Optikere , 45 730 kroner, -0,2 prosent
 
119. Bilmekanikere , 36 390 kroner, -0,2 prosent
 
120. Lastebil- og trailersjåfører , 36 530 kroner, -0,1 prosent
 
121. Operatører innen treforedling , 35 010 kroner, -0,1 prosent
 
122. Andre pleiemedarbeidere , 34 550 kroner, -0,1 prosent
 
123. Renholdere i private hjem , 30 570 kroner, -0,1 prosent
 
124. Lektorer mv. (videregående skole) , 48 020 kroner, -0,1 prosent
 
125. Arkivarer og kuratorer , 43 760 kroner, -0,1 prosent
 
126. Hotellresepsjonister , 29 550 kroner, -0,1 prosent
 
127. Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) , 67 330 kroner, -0,1 prosent
 
128. Rørleggere og VVS-montører , 39 760 kroner, -0,1 prosent
 
129. Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere , 51 160 kroner, -0,1 prosent
 
130. Varehandelssjefer , 48 000 kroner, -0,1 prosent
 
131. Arbeidsledere for kontorpersonell , 53 670 kroner, -0,1 prosent
 
132. Montører av elektriske og elektroniske produkter , 39 200 kroner, -0,1 prosent
 
133. Grunnskolelærere , 44 590 kroner, -0,1 prosent
 
134. Reklamedistributører mv. , 34 890 kroner, -0,1 prosent
 

Disse yrkene har stått på stedet hvil:

135. Trenere og idrettsdommere , 41 320 kroner, 0,0 prosent
 
136. Kokker , 32 800 kroner, 0,0 prosent
 
137. Andre hjelpearbeidere , 32 790 kroner, 0,0 prosent
 
138. Landmålere, kartografer mv. , 50 060 kroner, 0,0 prosent
 
139. Kundesentermedarbeidere , 37 720 kroner, 0,0 prosent
 
140. Dirigenter, komponister, musikere og sangere , 46 340 kroner, 0,0 prosent
 
141. Postbud og postsorterere , 35 220 kroner, 0,0 prosent
 
142. Flygeledere , 82 580 kroner, 0,0 prosent
 
143. Systemanalytikere/-arkitekter , 61 140 kroner, 0,0 prosent
 
144. Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet , 59 570 kroner, 0,0 prosent
 
145. Tollere , 39 690 kroner, 0,0 prosent
 
146. Transportfunksjonærer , 40 770 kroner, 0,0 prosent
 
147. Fysikere og astronomer , 61 060 kroner, 0,0 prosent
 
148. Kuldemontører mv. , 42 490 kroner, 0,0 prosent
 
149. Psykologer , 52 950 kroner, 0,0 prosent
 

Disse yrkene har fått økt kjøpekraft:

150. Rådgivere innen kompetanseutvikling , 54 040 kroner, 0,1 prosent
 
151. Malere og byggtapetserere , 35 320 kroner, 0,1 prosent
 
152. Butikkmedarbeidere , 31 590 kroner, 0,1 prosent
 
153. Tømrere og snekkere , 35 650 kroner, 0,1 prosent
 
154. Andre musikklærere , 43 730 kroner, 0,1 prosent
 
155. Vernepleiere , 43 320 kroner, 0,1 prosent
 
156. Landskapsarkitekter , 57 630 kroner, 0,1 prosent
 
157. Vaktmestre , 37 290 kroner, 0,1 prosent
 
158. Sivilingeniører (kjemi) , 63 030 kroner, 0,1 prosent
 
159. Andre ingeniører , 54 760 kroner, 0,1 prosent
 
160. Skattefunksjonærer , 39 540 kroner, 0,1 prosent
 
161. Bygningsingeniører , 52 990 kroner, 0,1 prosent
 
162. Toppledere i offentlig administrasjon , 95 010 kroner, 0,1 prosent
 
163. Kjemiingeniører , 56 800 kroner, 0,1 prosent
 
164. Regnskapsførere , 48 890 kroner, 0,1 prosent
 
165. Restaurantsjefer , 40 480 kroner, 0,1 prosent
 
166. Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet , 48 360 kroner, 0,1 prosent
 
167. Toppledere i interesseorganisasjoner , 61 450 kroner, 0,2 prosent
 
168. Fyrkjele- og turbinoperatører , 41 290 kroner, 0,2 prosent
 
169. Legespesialister , 83 140 kroner, 0,2 prosent
 
170. Møbelsnekkere , 34 620 kroner, 0,2 prosent
 
171. Selgere (engros) , 51 330 kroner, 0,2 prosent
 
172. Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) , 66 620 kroner, 0,2 prosent
 
173. Kjemikere , 65 120 kroner, 0,2 prosent
 
174. Hjelpearbeidere i bygg , 32 670 kroner, 0,2 prosent
 
175. Truckførere , 36 190 kroner, 0,2 prosent
 
176. Brannkonstabler , 47 830 kroner, 0,2 prosent
 
177. Veterinærer , 51 740 kroner, 0,2 prosent
 
178. Regnskapsmedarbeidere , 42 840 kroner, 0,2 prosent
 
179. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi , 69 140 kroner, 0,2 prosent
 
180. Ledere av utdanning og undervisning , 57 830 kroner, 0,2 prosent
 
 
181. Gull- og sølvsmeder, gravører mv. , 36 050 kroner, 0,2 prosent
 
182. Andre helseyrker , 39 860 kroner, 0,2 prosent
 
183. Lagermedarbeidere og material-forvaltere , 37 930 kroner, 0,3 prosent
 
184. Ergoterapeuter , 40 010 kroner, 0,3 prosent
 
185. Driftsteknikere, IKT , 50 700 kroner, 0,3 prosent
 
186. Industrisyere , 32 600 kroner, 0,3 prosent
 
187. Fysioterapeuter , 41 360 kroner, 0,3 prosent
 
188. Andre håndverkere , 30 590 kroner, 0,3 prosent
 
189. Platearbeidere , 36 380 kroner, 0,3 prosent
 
190. Ledere av omsorgstjenester for barn , 51 350 kroner, 0,3 prosent
 
191. Arbeidsleder, bygg og anlegg , 51 950 kroner, 0,3 prosent
 
192. Organisasjonsrådgivere mv. , 52 890 kroner, 0,3 prosent
 
193. Støpere , 35 880 kroner, 0,3 prosent
 
194. Lønningsmedarbeidere , 43 960 kroner, 0,3 prosent
 
195. Finans- og investeringsrådgivere , 62 540 kroner, 0,3 prosent
 
196. Operatører innen produksjon av gummiprodukter , 37 110 kroner, 0,4 prosent
 
197. Ledere av logistikk og transport mv. , 64 130 kroner, 0,4 prosent
 
198. Rådgivere innen sosiale fagfelt , 42 620 kroner, 0,4 prosent
 
199. Kjøreskolelærere , 42 880 kroner, 0,4 prosent
 
200. Kontormedarbeidere , 38 520 kroner, 0,4 prosent
 
201. Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere , 41 400 kroner, 0,4 prosent
 
202. Operatører innen papirprodukter , 33 560 kroner, 0,4 prosent
 
203. Interiørdesignere og dekoratører , 40 110 kroner, 0,4 prosent
 
204. Andre salgsmedarbeidere , 36 110 kroner, 0,4 prosent
 
205. Melke- og husdyrprodusenter , 29 460 kroner, 0,4 prosent
 
206. Operatører innen produksjon av betong mv. , 37 370 kroner, 0,4 prosent
 
207. Maskiningeniører , 52 900 kroner, 0,4 prosent
 
208. Informasjonsrådgivere , 50 210 kroner, 0,4 prosent
 
209. Helse- og miljøkontrollører , 56 720 kroner, 0,4 prosent
 
210. Ledere innen akvakultur mv. , 66 860 kroner, 0,4 prosent
 
211. Butikkavdelingssjefer , 38 710 kroner, 0,5 prosent
 
212. Protese- og tannteknikere , 43 570 kroner, 0,5 prosent
 
213. Oversettere, tolker mv. , 40 100 kroner, 0,5 prosent
 
214. Murere , 36 810 kroner, 0,5 prosent
 
215. Ernæringsfysiologer , 50 020 kroner, 0,5 prosent
 
216. Telefon- og nettselgere , 36 760 kroner, 0,5 prosent
 
217. Reisebyråmedarbeidere mv. , 38 690 kroner, 0,5 prosent
 
218. Reiseledere og guider , 31 580 kroner, 0,5 prosent
 
219. Serviceelektronikere , 41 070 kroner, 0,5 prosent
 
220. Spesialister i pedagogikk , 49 380 kroner, 0,5 prosent
 
221. Matematikere, statistikere mv. , 54 370 kroner, 0,5 prosent
 
222. Elektronikkingeniører , 56 650 kroner, 0,5 prosent
 
223. Advokatsekretær , 41 670 kroner, 0,5 prosent
 
224. Administrerende direktører , 78 140 kroner, 0,6 prosent
 
225. Arbeidsleder, industri , 46 640 kroner, 0,6 prosent
 
226. Hjelpearbeidere i anlegg , 36 150 kroner, 0,6 prosent
 
227. Operatører innen plastprodukter , 35 430 kroner, 0,6 prosent
 
228. Betongarbeidere , 40 060 kroner, 0,6 prosent
 
229. Personal- og karriererådgivere , 54 160 kroner, 0,6 prosent
 
230. Eiendomsmeglere og - forvaltere , 63 130 kroner, 0,6 prosent
 
231. Altmuligmann , 32 310 kroner, 0,6 prosent
 
232. Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt , 41 280 kroner, 0,6 prosent
 
233. Programvareutviklere , 58 110 kroner, 0,6 prosent
 
234. Forsikrings- og finansmedarbeidere , 42 860 kroner, 0,7 prosent
 
235. Steinhoggere mv. , 38 950 kroner, 0,7 prosent
 
236. Yrkesfaglærere , 45 380 kroner, 0,7 prosent
 
237. Kjøkkenassistenter , 28 980 kroner, 0,7 prosent
 
238. Internett-teknikere , 51 470 kroner, 0,7 prosent
 
239. Ledere av sosialomsorg , 54 720 kroner, 0,7 prosent
 
240. Tekniske tegnere , 48 790 kroner, 0,7 prosent
 
241. Ledere i skogbruk, gartnerier mv. , 55 450 kroner, 0,7 prosent
 
242. Politibetjenter mv. , 49 330 kroner, 0,7 prosent
 
243. Feiere, fasaderenholdere mv. , 36 610 kroner, 0,7 prosent
 
244. Sivilingeniører (elektronikk) , 66 810 kroner, 0,8 prosent
 
245. Andre lærere , 46 920 kroner, 0,8 prosent
 
246. Andre yrker innen offentlig forvaltning , 40 840 kroner, 0,8 prosent
 
247. Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri , 52 240 kroner, 0,8 prosent
 
248. Skogbrukere , 33 700 kroner, 0,8 prosent
 
249. Salgskonsulenter innen IKT-produkter , 61 760 kroner, 0,8 prosent
 
250. Møbeltapetserere mv. , 36 160 kroner, 0,9 prosent
 
 
251. Geologer og geofysikere , 83 810 kroner, 0,9 prosent
 
252. Anleggsmaskinførere , 39 540 kroner, 0,9 prosent
 
253. Andre programvare- og applikasjonsutviklere , 58 260 kroner, 0,9 prosent
 
254. Skogteknikere , 44 960 kroner, 0,9 prosent
 
255. Rådgivere/forskere, humanistiske fag , 43 170 kroner, 0,9 prosent
 
256. Operatører innen glass- og keramisk produksjon , 35 680 kroner, 0,9 prosent
 
257. Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) , 40 100 kroner, 0,9 prosent
 
258. Overflatebehandlere og lakkerere , 36 230 kroner, 0,9 prosent
 
259. Reklame- og markedsføringsrådgivere , 50 850 kroner, 0,9 prosent
 
260. Operatører innen trelastproduksjon , 33 990 kroner, 1,0 prosent
 
261. Arkivassistenter , 40 060 kroner, 1,0 prosent
 
262. Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon , 26 590 kroner, 1,0 prosent
 
263. Dyrepleiere , 31 570 kroner, 1,0 prosent
 
264. Sveisere , 38 240 kroner, 1,0 prosent
 
265. Andre hjelpearbeidere i industri , 35 710 kroner, 1,0 prosent
 
266. Sykepleiere , 44 780 kroner, 1,1 prosent
 
267. Operatører innen boring mv. , 60 200 kroner, 1,1 prosent
 
268. Journalister , 50 340 kroner, 1,1 prosent
 
269. Operatører innen metallurgiske prosessfag , 37 680 kroner, 1,1 prosent
 
270. Yrkesdykkere , 49 110 kroner, 1,1 prosent
 
271. Takstmenn , 47 820 kroner, 1,1 prosent
 
272. Gjenvinningsarbeidere , 33 020 kroner, 1,1 prosent
 
273. Finans- og økonomisjefer , 83 130 kroner, 1,1 prosent
 
274. Taktekkere , 37 050 kroner, 1,1 prosent
 
275. Radiografer mv. , 43 470 kroner, 1,1 prosent
 
276. Grafiske- og multimediadesignere , 45 320 kroner, 1,2 prosent
 
277. Anleggsmaskin- og industrimekanikere , 40 870 kroner, 1,2 prosent
 
278. Spesialsykepleiere , 48 550 kroner, 1,2 prosent
 
279. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. , 27 940 kroner, 1,2 prosent
 
280. Jordbruks- og skogbruksmaskinførere , 35 110 kroner, 1,2 prosent
 
281. Metalldreiere mv. , 37 050 kroner, 1,2 prosent
 
282. Ledere av helsetjenester , 61 480 kroner, 1,2 prosent
 
283. Politikere , 67 730 kroner, 1,2 prosent
 
284. Innbindere mv. , 31 800 kroner, 1,3 prosent
 
285. Operatører innen tekstilproduksjon mv. , 35 180 kroner, 1,3 prosent
 
286. Jordmødre , 52 630 kroner, 1,3 prosent
 
287. Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi , 63 830 kroner, 1,3 prosent
 
288. Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere , 40 540 kroner, 1,3 prosent
 
289. Sivilagronomer mv. , 52 430 kroner, 1,3 prosent
 
290. Husholdere , 38 400 kroner, 1,3 prosent
 
291. Montører av mekaniske produkter , 38 100 kroner, 1,4 prosent
 
292. Andre ledere av produksjon og tjenesteyting , 67 660 kroner, 1,4 prosent
 
293. Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter , 61 340 kroner, 1,4 prosent
 
294. Ledere av IKT-enheter , 76 260 kroner, 1,5 prosent
 
295. Havbruksarbeidere , 43 800 kroner, 1,5 prosent
 
296. Operatører innen kjemisk industri , 43 720 kroner, 1,5 prosent
 
297. Ledere av eldreomsorg , 57 070 kroner, 1,5 prosent
 
298. Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) , 80 200 kroner, 1,6 prosent
 
299. Ambulansepersonell , 42 730 kroner, 1,6 prosent
 
300. Revisorer, regnskapsrådgivere , 57 620 kroner, 1,6 prosent
 
301. Kontrolloperatører innen metallproduksjon , 45 480 kroner, 1,7 prosent
 
302. Vektere , 35 140 kroner, 1,7 prosent
 
303. Bingoverter, bookmakere mv. , 30 570 kroner, 1,7 prosent
 
304. Audiografer og logopeder , 41 990 kroner, 1,8 prosent
 
305. Verktøymaker, låsesmeder mv. , 39 630 kroner, 1,8 prosent
 
306. Andre bygningsarbeidere , 35 830 kroner, 1,8 prosent
 
307. Databasedesignere og -administratorer , 57 360 kroner, 1,8 prosent
 
308. Renholdsledere i virksomheter , 37 260 kroner, 1,9 prosent
 
309. Sivilingeniører (telekommunikasjon) , 59 360 kroner, 2,0 prosent
 
310. Bakere, konditorer mv. , 33 870 kroner, 2,0 prosent
 
311. Bartendere , 28 420 kroner, 2,1 prosent
 
312. Flygere , 89 490 kroner, 2,1 prosent
 
313. Produkt- og klesdesignere , 49 940 kroner, 2,1 prosent
 
314. Brukerstøtte, IKT , 44 050 kroner, 2,1 prosent
 
315. Kundebehandlere lån og kreditt , 51 700 kroner, 2,1 prosent
 
316. Servitører , 28 610 kroner, 2,2 prosent
 
317. Flyverter, båtverter mv. , 36 950 kroner, 2,2 prosent
 
318. Personalkontormedarbeidere , 46 540 kroner, 2,5 prosent
 
319. Torghandlere , 40 570 kroner, 2,6 prosent
 
320. Egg- og fjærfeprodusenter , 32 690 kroner, 2,8 prosent
 
321. Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk , 27 080 kroner, 3,0 prosent
 
322. Dataregistrere , 42 180 kroner, 3,0 prosent
 
323. Strategi- og planleggingssjefer , 62 760 kroner, 3,1 prosent
 
324. Varepåfyllere , 30 240 kroner, 3,1 prosent
 
325. Skytebaser og sprengningsarbeidere , 54 820 kroner, 3,2 prosent
 
326. Håndpakkere mv. , 34 870 kroner, 3,4 prosent
 
327. Servicemedarbeidere (bensinstasjon) , 29 310 kroner, 3,8 prosent
 
328. Idrettsutøvere , 43 370 kroner, 4,2 prosent
 
329. Arbeidsformidlere , 39 890 kroner, 4,6 prosent
 
330. Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg , 68 070 kroner, 4,7 prosent
 
 
331. Sjefssekretærer , 46 550 kroner, 4,8 prosent
 
332. Bud mv. , 33 880 kroner, 6,2 prosent
 
333. Fiskere , 41 120 kroner, 9,2 prosent
 
334. Handels- og skipsmeglere , 109 000 kroner, 10,3 prosent
 
335. Andre yrker innen estetiske fag , 44 040 kroner, 11,2 prosent
 
Tallene er fra vårt søk på gjennomsnittslønn for de ulike yrkene i alle sektorer (både offentlig og privat), begge kjønn, og både heltids- og deltidsarbeid.