23. september i 2008 drepte en elev ved en skole i Finland ti medelever. Han skjøt mot politiet før han skjøt seg selv i hodet og døde.

Oslo-politiet trener på skoleskyting

Oslo-politiet skal i morgen trene på en «skyting pågår»-situasjon på en nedlagt skole.

Oslo-politiet har sammen med nødetatene allerede begynt å trene mannskapene i «skyting pågår» -instruksen. Dette betyr at politiet skal gripe inn for å stanse gjerningsmannen så fort som mulig, og ikke vente på forsterkninger.

– Det at vi øver på en skole betyr ikke spesifikt at vi bare forbereder oss på en skoleskyting. Det er i bunnen polititaktikk vi øver. Når politiet skal pågripe noen i et hus, må man bevege seg på bestemte måter som er like fra et scenario til et annet, forklarer Jo Vhile, leder for politioperativ fagutvikling i Oslo politidistrikt til NTB.

Alle polititjenestemenn i operativ tjeneste i Oslo må i høst passere en obligatorisk test hvor de må håndtere en «skyting pågår»-situasjon i en skole.

Utøya 22. juli

Politiets håndtering av instruksen for «skyting pågår» har vært blant de mest omtalte forholdene etter at Anders Behring Breivik uforstyrret fikk gå rundt på Utøya og drepe ungdommer 22. juli i fjor. 22. juli-kommisjonen retter i sin rapport kritikk mot den første patruljen fra politiet som sto på landsiden og som ikke gjorde noen forsøk på å ta seg over og komme ungdommene til unnsetning.

Oslo politidistrikt har de siste årene trent jevnlig på situasjoner hvor alle operative tjenestemenn må gjennom en øvelse hvor de må håndtere skarpe situasjoner som fremdeles pågår. Årets trening foregår i en nedlagt skole på Valle Hovin i Oslo.

Skolemassakrer

Flere land, blant annet Finland, har de siste årene opplevd skoleskytinger hvor en gjerningsmann har drept et stort antall ofre. Torsdag vil også representanter for utdanningsetaten være til stede på øvelsen i Oslo.

– Vi skal observere øvelsen. Vi har en beredskapsgruppe internt, og det er viktig for oss som jobber med skoler å ha fokus på beredskap. Vi har tett samarbeid med politiet, og det vil vi ha. God koordinering og hvem som gjør hva dersom en situasjon skulle oppstå er veldig viktig, sier nestleder Anne Ferignac i beredskapsgruppen i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Ikke realistisk

Hovin skole er nedlagt og står tom. Det vil likevel ikke bli brukt skarpe skudd under øvelsen, men øvingsvåpen som lager lyd og markerer treff. Det vil også bli brukt både dukker og mennesker som markører slik at det blir et mest mulig realistisk miljø for dem skal øve.

– Men det blir helt umulig å sette opp et spill som blir helt realistisk, sier Vhile.

Når politiet har sikret området skal personell fra brann- og helsevesen inn på åstedet.

– Dette er bare en del av det tjenestemennene må sertifiseres for. Det er grunn til få med at 99,9 prosent av alle oppdrag politiet gjennomfører blir løst ved kommunikasjon og dialog uten at våpen er med i bildet. Teknikker knyttet til dette skal også trenes, sier Vhile.