Oslo Høyre vil fange opp dysleksi med mer testing

Som elev skrev Erna Solberg mor med to o-er. Nå mener hun og ordførerkandidat Saida Begum at alle osloskolene må sertifiseres for å bli dysleksivennlige.

– Jeg lurte sånn på hvorfor dette gikk så treigt for meg. 

Da Solberg var elev ved Nygård skole i Bergen fikk hun tilbake oppgaver fra lærerne full av rødpenn. Hun visste det ikke da, men hun skulle ende opp med å bli Norges mest kjente dyslektiker.

– Jeg har visuelt betinget dysleksi, som det heter på min attest fra Eikelund skole fra evneveike, sier Solberg.

Det betyr at det er vanskeligere for Solberg å lære seg hvordan et ord skal skrives.

– På et diktat sent på barneskolen skrev jeg mor med to o-er. Grunnen til det var at jeg hadde øvd meg sånn på hvordan jeg skulle lese ord med lang lyd og kort lyd, og mor er en grådig lang lyd.

– Det var ultrapinlig, husker Solberg. 

Les også: Må kutte for å nå NATO-mål

Holdt på å stryke

Det å lese går fortere, og muntlig har hun alltid vært sterkt.

– Men det kunne gå litt hulter til bulter da jeg leste høyt på skolen. Det likte jeg ikke så godt, erindrer statsministeren.

Solberg kom seg gjennom ungdomsskolen med karakterer midt på treet.

– Men da jeg kom på videregående holdt jeg på å stryke. 

Først da Solberg var 16 år ble dysleksien oppdaget. Hun hadde valgt fransk som valgfag. Det var ikke noe annet fremmedspråk hun kunne valgt som ville vært en dårligere kombo med den dysleksien Solberg har. Det er stor forskjell på hvordan fransk uttales og hvordan det skrives. Hun hadde 0 i fransk skriftlig og 4/5 i fransk muntlig.

Les også: Et dysleksivennlig Norge

– Jeg hadde en skikkelig snerpete, gammel frøken som sa: Har du frøken Solberg blitt testet for ordblindhet? For det er så stor forskjell på det du gjør muntlig og det du gjør skriftlig. 

Helsesøsteren på skolen vil at Solberg skulle jobbe videre med fransken et halvt år til, mens Solbergs mor mente det var uakseptabelt. Hun var sekretær for psykisk helsetjeneste for studenter, og skaffet datteren en utredning for dysleksi.

– Det kjentes fint å få svar på hvorfor jeg gjorde så mye feil. Det var ikke noe jeg kunne for.

Mye har skjedd siden statsministeren var elev på 70-tallet. Likevel mener hun det finnes forbedringspotensial. Elever med dysleksi bør fanges opp mye tidligere. 

Det handler først og fremst om å ha lærere som følger elevene tettere opp, påpeker statsministeren.

Vil ha testtvang

Om Høyre får makten i Oslo, vil de komme med en politisk bestilling til alle de 130 skolene i kommunen om å bli sertifisert av Dysleksi Norge som dysleksivennlige, lover ordførerkandidat Saida Begum. Fem av disse er det i dag. I Akershus er det tre ganger så mange.

Det er satt ti kriterier for å bli sertifisert. Et av disse kriteriene omhandler at skolen skal kartlegge av elevenes utvikling. 

I Høyres ører er det et argument for å gjøre osloprøvene obligatoriske igjen.

I osloskolen i dag er det allerede både nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver og de såkalte osloprøvene. Alle unntatt én osloprøve har blitt valgfrie under det rødgrønne byrådet. 

– Det fører til økte forskjeller mellom skolene. Da risikerer vi at Ola er heldig og går på en skole som har disse prøvene, og dysleksien blir oppdaget i tide. Men en god utdannelse skal ikke være basert på flaks, sier Begum. 

Les også portrett med Saida Begum: Ordførerkandidaten

Begum lover også at et Høyre-byråd vil legge på bordet for å gjøre skolene i stand til å bli sertifisert.

– Vi satser på skole, og det har en kostnad. Vi har også lagt av mer penger til skole de siste fire årene enn det byrådet har gjort. I 2019-budsjettet satte vi av 170 millioner kroner mer til skole enn byrådet, sier Begum. 

I sine alternative budsjetter har Oslo Høyre blant annet prioritert penger til mer individuell undervisning i lesing, skriving og regning gjennom 10. klasse. De vil også innføre språktesting av femåringer før skolestart. Disse testene gjøres også i dag, men er ikke obligatoriske. 

Les flere saker fra Høyres landsmøte:

Bakke-Jensen om NATO-målet i 2024: Ikke et absolutt mål

Høyre sier ja til p-piller, nei til «rumpereklame»

Her er de viktigste vedtakene på Høyres landsmøte